BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Silander Daniel (Linnaeus University, Sweden)
Tytuł
Europe 2020: The EU Commission and Political Entrepreneurship
Strategia "Europa 2020" - Komisja Europejska a przedsiębiorczość polityczna
Źródło
International Studies : Interdisciplinary Political and Cultural Journal, 2022, vol. 29, nr 1, s. 103-118, tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Polityka, Kryzys gospodarczy
Entrepreneurship, Politics, Economic crisis
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Komisja Europejska
European Commission
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu omówiono założenia Komisji Europejskiej i strategii "Europa 2020", powstałej w odpowiedzi na globalny kryzys gospodarczy w latach 2007-2008 i kolejnych. Strategia "Europa 2020" była inicjatywą mającą na celu walkę z kryzysem poprzez propagowanie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego integracji społecznej. Komisja oceniła kryzys jako egzystencjalne zagrożenie dla Europy, lecz również jako szansę na stworzenie nowego, dobrze prosperującego regionu. W niniejszym opracowaniu omówiono wysiłki podejmowane przez Komisję w zakresie przedsiębiorczości politycznej i oceniono wyniki wdrożonych reform. Komisji udało się osiągnąć wiele z wytyczonych celów, choć należy podjąć nadal nierozwiązane wyzwania. (abstrakt oryginalny)

This study deals with the European Commission and Communication Europe 2020, which was a result of the global economic crisis of 2007-2008 and forward. Europe 2020 was an initiative to deal with the crisis by promoting smart, sustainable, and inclusive growth. The Commission addressed the crisis as an existential threat to Europe, but also as a window of opportunity to build a new prosperous region. This study explores the political entrepreneurial efforts taken by the Commission as well as assesses the outcome of reforms implemented. The Commission has achieved many targets, although some challenges remain unsolved. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baumol, W.J. "Entrepreneurship: productive, unproductive, and destructive". Journal of Political Economy, 98.5 (1990): 893-921. https://doi.org/10.1086/261712
 2. Brickerhoff, P.C. Social Entrepreneurship - The Art of Mission-Based Venture Development. New York: John Wiley and Sons, 2000.
 3. Carroll, J.J. "Failure is an option: the entrepreneurial governance framework". Journal of Entrepreneurship and Public Policy, 6.1 (2017): 108-126. https://doi.org/10.1108/JEPP-04-2016-0013
 4. Copeland, P., James, S. "Policy Windows, ambiguity and Commission entrepreneurship: explaining the relaunch of the European Union's economic reform agenda". Journal of European Public Policy, 21.1 (2014): 1-19. https://doi.org/10.1080/13501763.2013.800789
 5. Crespy, A., Menz, G. "Commission Entrepreneurship and the Debasing of Social Europe Before and After the Eurocrisis". Journal of Common Market Studies, 53.4 (2015): 753-768. https://doi.org/10.1111/jcms.12241
 6. Cross, D.M.K. The Politics of Crisis in Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
 7. Dahl, R.A. Who Governs? Democracy and Power in an American City. New Haven: Yale University Press, 1974.
 8. EUR-Lex: Distribution of Competences. 2018. Web. 8.05.2018. https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/competences.html?locale=en
 9. European Commission. Communication from the Commission: Europe 2020: A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth. Brussels, 3.03.2010. Brussels: European Commission, 2010.
 10. Eurostat a. Smarter, Greener, More Inclusive? Indicators to Support the Europe 2020 Strategy: 2019 edn. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019.
 11. Eurostat b. Smarter, Greener, More Inclusive? Indicators to Support the Europe 2020 Strategy: 2017 edn. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017.
 12. Gros, D., Roth, F. The Europe 2020 Strategy - Can it Maintain the EU's Competitiveness in the World?. Brussels: Centre for European Policy Studies (CEPS), 2012.
 13. Hix, S., Goetz, K.H. "Introduction: European integration and national political systems". West European Politics, 23.4 (2000): 52-72. https://doi.org/10.1080/01402380008425400
 14. Karlsson, C., Silander, C., Silander, D., eds. Governance and Political Entrepreneurship in Europe: Promoting Growth and Welfare in Times of Crisis. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing, 2018. https://doi.org/10.4337/9781788112765
 15. Kingdon, J. Agendas, Alternatives, and Public Policies. New York: HarperCollins, 1995.
 16. Lisbon Treaty. 2009. Web. 8.05.2018. http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty.html
 17. Middelcar, L. van. 'Pandemonium - Saving Europé'. Newcastle upon Tyne: Agenda Publishing, 2021.
 18. Monnett, J. Memoirs. London: William Collins, 1978.
 19. North, D.C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678
 20. Osborne, D., Plastrik, P. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector. New York: Penguin Books, 1993.
 21. Putnam, R. Making Democracy Work - Civic Traditions in Modern Italy. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993. https://doi.org/10.1515/9781400820740
 22. Rosenthal, U., Charles, M.T., Hart, P.T. Coping with Crises: The Management of Disasters, Riots, and Terrorism. Springfield: Charles C. Thomas, 1989.
 23. Salerno, J.T. "The entrepreneur: real and imagined". Quarterly Journal of Austrian Economics, 11.3 (2008): 188-207. https://doi.org/10.1007/s12113-008-9043-5
 24. Schneider, M., Teske, P. "Toward a theory of the political entrepreneur: evidence from local government". American Political Science Review, 86.3 (1992): 737-747. https://doi.org/10.2307/1964135
 25. Schumpeter, J.A. The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle. Cambridge: Harvard University Press, 1934.
 26. Sheingate, A.D. "Political entrepreneurship, institutional change, and American political development". Studies in American Political Development, 17.2 (2003): 185-203. https://doi.org/10.1017/S0898588X03000129
 27. Silander, D. "European governance and political entrepreneurship in times of economic crisis". In: Governance and Political Entrepreneurship in Europe: Promoting Growth and Welfare in Times of Crisis. Eds. C. Karlsson, C. Silander, and D. Silander. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing, 2018: 3-24. https://doi.org/10.4337/9781788112765.00006
 28. Simmons, R.T., Yonk, R.M., Thomas, D.W. "Bootleggers, baptists, and political entrepreneurs - key players in the rational game and morality play of regulatory politics". The Independent Review, 15.3 (2011): 367-381.
 29. Stec, M., Grzebyk, M. "The implementation of the Strategy Europe 2020 objectives in European Union countries: the concept analysis and statistical evaluation". Quality & Quantity, 52.1 (2018): 119-133. https://doi.org/10.1007/s11135-016-0454-7
 30. Tusińska, M. "Competitiveness of the European Union - expectations, reality and challenges towards 2020". Horizons of Politics, 7.21 (2016): 185-204.
 31. Wandel, J. "The role of government and markets in the strategy "Europe 2020" of the European Union: a robust political economy analysis". International Journal of Management and Economics, 49.1 (2016): 7-33. https://doi.org/10.1515/ijme-2016-0002
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-8695
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.18778/1641-4233.29.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu