BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójcicki Zdzisław (Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER) Warszawa)
Tytuł
Energia odnawialna i ochrona środowiska wiejskiego
Renewable Energy Versus Rural Environment Protection
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2011, nr 1, s. 7-15, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Energia odnawialna, Ochrona środowiska, Biomasa
Rural areas, Renewable energy, Environmental protection, Biomass
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wyniki studiów dotyczących zapotrzebowania na energię w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania odnawialnych zasobów energii (OZE). Stwierdzano, że przeceniane są efekty stosowania energii odnawialnej, a szczególnie spalania biomasy i jej wpływu na emisję gazów cieplarnianych. Na jednostkę uzyskiwanej energii biopaliwa emitują więcej dwutlenku węgla (CO2) niż stosowane paliwa konwencjonalne, a w tym węgiel. Nie można zakładać "zerowej" emisji CO2 powstającej ze spalania biomasy. Nie będziemy mogli do 2020 r. zrealizować naszych zobowiązań wobec Unii Europejskiej (UE) w zakresie oszczędzania energii, emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia udziału OZE w naszym krajowym bilansie energetycznym. Intensywne zwiększanie zużycia biopaliw stałych, ciekłych i gazowych może zagrażać naszej gospodarce leśnej i rolnej oraz niezbędnej ochronie gleby, wody i powietrza na obszarach wiejskich. Zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych będzie wymagało kapitałochłonnych inwestycji w siłownie jądrowe, wodne i wiatrowe oraz w urządzenia solarne i geotermalne. Niezbędne są interdyscyplinarne badania podstawowe i rozwojowe w za-kresie wpływu przemian energetycznych na kształtowanie i ochronę środowiska wiejskiego.(abstrakt oryginalny)

Presented were the results of studies on energy demand in Poland with particular regard to the use of renewable energy resources (RER). It was stated that the results of renewable energy use have been overestimated, particularly concerning biomass burning and its effect on greenhouse gas emission. Biofuels emit more carbon dioxide (CO2) per unit of generated energy than conventional fuels, including coal. It is impossible to assume a "zero" emission of CO2 forming during biomass burning. We will be unable to fulfill by 2020 our obligations towards the European Union (EU) concerning energy saving, greenhouse gas emission and increasing the share of RER in national energy balance in Poland. Intensive increase in the use of solid, liquid and gaseous biofuels may threaten forestry and agricultural economy in Poland as well as necessary protection of soil, water and air in rural areas. Decreasing greenhouse gas emission will require capital consuming investments in nuclear power stations, hydro-electric power plants and wind turbines, as well as in solar and geothermal facilities. Interdisciplinary basic and development research are necessary in the area of the effect of energy transformations on the shaping and protection of rural environment.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Golka W. 2010. Energetyka a odnawialne źródła energii. W: Popularyzacja prac badawczo - rozwojowych w zakresie OZE. Wydawnictwo Ekspert SITR. Koszalin. s. 2-16.
  2. Kowalczyk-Jusko. 2010. Redukcja emisji zanieczyszczeń dzięki zastąpieniu węgla biomasą spartiny preriowej. Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 4 (w druku).
  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie monitorowania wielkości emisji substancji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz.U. Nr 183 poz.1142).
  4. Szeptycki A., Wójcicki Z. 2003. Postęp technologiczny i nakłady energetyczne w rolnictwie do 2020 r. Wydawnictwo IBMER. Warszawa. s. 242.
  5. Wójcicki Z. 2007. Poszanowanie energii i środowiska w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Monografia. Wydawnictwo IBMER. Warszawa. s. 124.
  6. Wójcicki Z. 2010. Potrzeby energetyczne i wykorzystanie odnawialnych zasobów energii. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 4 (w druku).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu