BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kocur-Bera Katarzyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Rozwój infrastruktury na przykładzie wybranych gmin wiejskich
Development of Infrastructure Based on the Example of Selected Rural Communes
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2011, nr 1, s. 29-37, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich, Infrastruktura techniczna gminy, Infrastruktura społeczna
Rural areas, Rural development, Technical infrastructure of gmina, Social infrastructure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Istnienie infrastruktury technicznej i społecznej ma zasadniczy wpływ na jakość życia mieszkańców oraz rozwój obszarów wiejskich. Główną barierą tego rozwoju jest przede wszystkim brak środków finansowych. Po akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej wzrosły szanse na ich pozyskanie. Korzystają z tego szczególnie gminy najbiedniejsze i najmniej rozwinięte pod tym względem. Celem tego artykułu jest ukazanie rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej w takich gminach wiejskich, jak: Gietrzwałd, Stawiguda, Dywity, Jonkowo i Purda po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Skupiono się na sieciach infrastruktury wodnej, kanalizacyjnej, rodzajach i liczbie placówek edukacyjnych, a także rodzajach i liczbie obiektów sportowo-rekreacyjnych. Zbadano także źródła finansowania realizowanych inwestycji z podziałem na środki własne, krajowe oraz pozyskane z Unii Europejskiej. Badania wykazały, iż rozwój gmin nie zawsze jest uzależniony od środków pozyskiwanych ze źródeł obcych.(abstrakt oryginalny)

The existing technical and social infrastructure greatly affects the quality of life of inhabitants and the development of rural areas. This development is hindered mainly by a shortage of funds. Following Poland's accession to the European Union, the chances of acquiring funds have increased. The main beneficiaries include the poorest and most poorly developed communes. The aim of this paper is to show the development of technical and social infrastructure in rural communities such as: Gietrzwałd, Stawiguda, Dywity, Jonkowo and Purda after Polish accession to the European Union. The focus is on infrastructure networks, water, sewage, the types and number of educational institutions, as well as the types and number of sports and recreation. Also examined source of funding for ongoing investment in the division's own resources, derived from national and European Union. According to the research, it is not always dependent on the funds acquired from foreign sources.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Janowska H. 2002. Strategie finansowania gminnych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  2. Kopaliński W. 2005. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych wraz z almanachem. Wydawnictwo Muza, Warszawa.
  3. Ratajczak M. 1999. Infrastruktura w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  4. Encyklopedia PWN A-Z, 2008. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, 1995. Wydawnictwo PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu