BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oleszek Jerzy (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Kaczmarek Iwona (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Uzdrowisko a obszar wiejski - komplementarność czy separacja?
Health Resort But the Rural Area - Complementarity or Separation
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2011, nr 1, s. 103-111, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Lecznictwo uzdrowiskowe, Uzdrowiska, Rozwój turystyki
Rural areas, Health spa, Health resort, Tourism development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Lądek Zdrój
Lądek Zdrój
Abstrakt
Istniejące walory uzdrowiska Lądek Zdrój oraz obszarów wiejskich, to ogromny kapitał dla rozwoju różnych kierunków turystyki. Aktualny system funkcjonowania, gdzie priorytetem jest turystyka medyczna, musi zmienić swoje znaczenie. Charakter potencjału oraz przewidywane trendy troski o zdrowie, wskazują, że determinującą rozwój winna być turystyka wypoczynkowa. Swym zakresem obejmuje turystykę wiejską i turystykę uzdrowiskową, gdzie konsumentem jest zarówno osoba chociażby tylko przebywająca w uzdrowisku, jak i też korzystająca z infrastruktury uzdrowiskowej i to niezależnie czy w celu regeneracji zdrowia; czy też w celach leczniczo - rehabilitacyjnych. Produktem turystycznym winna być tożsamość miejsca. Można, więc tak zainteresować klienta walorami, że jest on nie tylko zachęcony do przyjazdu, ale podejmuje decyzję o przybyciu.(abstrakt oryginalny)

Existing advantages of health resort Ladek Zdroj is huge capital for development of new branches of tourism. Current functioning of system, where the priority has medical tourism, must change its meaning. The type of potential and forecasted trends of healthcare shows that recreational tourism should be main factor determining progress. Its scope covers both agricultural tourism and health resort tourism, where consumer is both person only residing in health resort and person utilizing its infrastructure (no matter whether for health regeneration or physical rehabilitation. The touristic product should be place identity. The customer should be interested by advantages so that he/she is not only encouraged to arrival but also decides to do it.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burzynski T., Golba J., Pyka J., Szymanczyk J. 2004, Analiza przekrojowa wybranych zagadnień związanych z turystyką uzdrowiskową, Stow. Gmin Uzdrowiskowych RP, Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o., Krynica - Kraków, 40 ss.
 2. Ciężkowski W. 1998. Lądek Zdrój, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, 233 ss.
 3. Kożuchowska B. 2000. Podstawowe pojęcia, cechy składniki agroturystyki oraz formy samoorganizacji usługodawców, Agroturysyka, FAPA, Warszawa, str. 23.
 4. Kryśkow - Inglot E. 2010. Inwestycje w FWP, Debaty Lądeckie nr 9 (129), Lądek Zdrój, str. 4.
 5. Majewski J., 2000, Agroturystyka to też biznes, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa, str. 7.
 6. Mika M., Ptaszycka - Jackowska D., 2007, Formy turystyki zdrowotnej, [w:] Turystyka, red., W. Kurek PWN, Warszawa, str. 279-292,
 7. Oleszek J., 2000, Znaczenie niektórych czynników sprawczych przekształceń struktur funkcjonalnych osadnictwa wiejskiego Kotliny Kłodzkiej, [w:] "Szanse rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na pograniczu polsko-ukraińskim", red. E. Górz, wyd. UMCS Lublin, str. 243-252.
 8. Oleszek J. 2003. Właściwość krajobrazu jako produkt turystyczny regionu - próba identyfikacji na przykładzie Ziemi Kłodzkiej, Zeszyty Naukowe AR Wrocław s. Geodezja i Urządzenia Rolne nr 464, Wrocław, str. 177-188.
 9. Oleszek, J. 2007. Significant changes in the character and form of villages in the Zlote Gory mountains boundary region (Poland). Moravian Geographical Reports 15(4): Institute of Geonic, Academy of Sciences of Czech Republic, Brno, str. 37-43.
 10. Szamborski Z. 1978. Turystyka zdrowotna uzdrowiskowa jako istotny element odnowy sił człowieka, Zeszyty Naukowe IT, nr 6. Warszawa, str. 58.
 11. Ustawa dn. 28 lipca 2005 r. Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych, Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 167 poz. 1399.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu