BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hełdak Maria (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Szczepański Jakub (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ rozwoju turystyki na transformację krajobrazu wsi Białka Tatrzańska
Changes of the Landscape Village of Białka Tatrzańska from the Development Tourism
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2011, nr 1, s. 151-161, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój turystyki, Region turystyczny, Krajobraz wsi, Zagospodarowanie przestrzenne, Zagospodarowanie turystyczne
Tourism development, Tourist region, Village landscape, Spatial development, Development of tourist facilities
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Białka Tatrzańska
Bialka Tatrzanska
Abstrakt
Prezentowane badania ukazują rozwój zainwestowania fragmentu miejscowości Białka Tatrzańska widziany przez pryzmat obowiązujących dokumentów planistycznych. Stałemu wzrostowi liczby turystów napływających tu w związku z rozwojem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w tym stacji narciarskich, towarzyszy rozwój bazy noclegowej i innych usług towarzyszących. Rozwój turystyki we wsi związany jest ze wzrostem antropopresji na obszary o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Na przestrzeni lat nastąpiło zwiększenie intensywności zagospodarowania turystycznego analizowanego obszaru. Polityka przestrzenna gminy jest ważnym instrumentem tworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym.(abstrakt oryginalny)

Constant increase of number of tourists, development of tourist accommodation and services in the village of Białka result in an increased anthropopression on areas which have so far not been developed and which are characterised by high natural values. Spatial policy of the communes is an important element in the creation of sustainable development. The authorities of the commune of Bukowina Tatrzańska struggle with investors who want to introduce changes to the spatial policy. New areas meant for investment include large areas of agricultural land as well as of forest areas.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bonenberg M. M. (red.). Turystyka a środowisko. Polski Klub Ekologiczny, Kraków 1998.
 2. Hełdak M. Planning Documents and Sustainable Development of a Commune. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, No. 3A, 2009, Olsztyn 2009, s. 100-107.
 3. Hełdak M. Rzeka Białka w krajobrazie wsi podhalańskiej. Architektura Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2/2010 (27), Wrocław 2010, s. 39-46.
 4. Kasprzak K., Raszka B. Polski ład przestrzenny szansą dla agroturystyki. Przegląd Komunalny, dodatek do nr 5, 1998.
 5. Kistowski M. Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a strategie rozwoju województw. Uniwersytet Gdański, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk - Poznań 2003, s. 45.
 6. Kondradzki J. Geografia fizyczna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1988.
 7. Kowalska - Lewicka A. Wołosi w Tatrach i na Podhalu, Pogranicze polsko - słowackie. Związek Euroregion Tatry, Nowy Targ 2005, s. 35-40.
 8. Mapa katastralna Białka Tatrzańska w skali 1:2880, rok 1846.
 9. Meyer B. Kształtowanie układów przestrzenno - funkcjonalnych przez turystykę. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 107.
 10. Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Bukowina Tatrzańska wieś Białka Tatrzańska zatwierdzony Uchwałą Gminnej Rady Narodowej z Bukowinie Tatrzańskiej nr IV/8/88 z dn. 17.12.1988 r.
 11. Myga-Piątek U. Krajobrazy kulturowe Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej. Rozważania o przyrodzie, historii, wartościach i zagrożeniach. Zarządzanie Krajobrazem Kulturowym, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 10, 2008, s. 337-357.
 12. Myga-Piątek U., Jankowski G. Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze i krajobraz kulturowy - analiza wybranych przykładów obszarów górskich. Problemy Ekologii Krajobrazu, T.XXV. 2009, 27-38.
 13. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r. (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami).
 14. Wolanin J., Grzegorczyk A., Waluś B. Opracowanie ekofizjograficzne wieś Białka Tatrzańska gmina Bukowina Tatrzańska, maszynopis, Bukowina Tatrzańska 2005, ss. 19.
 15. Woźniak M. Agroturystyka jako element kształtujący krajobraz obszarów wiejskich. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej pn. Kształtowanie środowiska, uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno - ekonomiczne, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2001, s. 251-252.
 16. Zdebski J. Wokół Podhala. Krajowa Agencja Wydawnicza. Kraków 1979, s. 73-74.
 17. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bukowina Tatrzańska dla obszaru obejmującego wieś Białka Tatrzańska Uchwała nr XXXVII/295/ 2006 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dn. 21 kwietnia 2006 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu