BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cichowska Jolanta (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Analizy i oceny SWOT przeprowadzone dla wybranych gospodarstw agroturystycznych województwa kujawsko-pomorskiego
Estimation and Analysis Swot Lead for the Selected Agroturistical Farms of Kujawsko-Pomorskie Province
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2011, nr 1, s. 163-172, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Agroturystyka, Analiza SWOT
Arable farm, Agrotourism, SWOT analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie
Kuyavian–Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Oceny i analizy SWOT przeprowadzone dla gospodarstw agroturystycznych wykazały, że pomimo newralgicznych punktów utrudniających prowadzenie usług (m.in. braku kapitału czy dobrej promocji) obserwuje się duże możliwości tkwiące w działaniach jednostkowych. Posiadany wybór atrakcji i możliwości aktywnego spędzenia czasu, korzystne warunki mieszkaniowe to tylko niektóre z czynników pozwalających zaistnieć gospodarstwom na rynku. Utrudnień w pro-wadzeniu tego przedsięwzięcia należy się doszukiwać przede wszystkim w braku korzystnych i jednocześnie pobudzających tę usługę płaszczyzn instytucjonalnych, organizacyjnych i finansowych. Szczególną rolę w pomocy do pełnego wykorzystania potencjalnych zdolności kwater winny odegrać władze lokalne, budzące w gospodarzach największe nadzieje. Działania w sferze poprawy jakości produktu agroturystycznego powinny zmierzać do budowania ofert pod jeden konkretny rodzaj nabywców. Z uwagi na walory polskiej wsi podstawowym celem winno być ciągłe nastawienie na łączenie agroturystyki z czynnym gospodarstwem rolnym.(abstrakt oryginalny)

The estimation and analysis SWOT lead for the agroturistical farms showed that despite of significant points that make providing the service difficult (among the others, the lack of money or good promotion) one can observe a great potential of possibilities in the activities of a single entity. The choice of attractions and possibilities of spending a free time, good accommodation conditions, are only a few from many factors that make the farm exist in the market. One needs to look for the difficulties in running such business mostly in the lack of beneficial but stimulating this service institutional, organizational and financial surfaces. The particular function of help to fully use the potential of the accommodation abilities should be given to local authorities, that give the greatest hopes to the hosts of agroturistical farms. The actions in the level of making the quality of the agrotur- istic product better should lead to making the offers for the one, specific kind of customers. With regards to the advantages of Polish countryside, the basic goal should be the constant orientation on the strong relation between agricultural production and agrotourism.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borkowski T. Agroturystyka i pochodne formy wypoczynku [w:] Rola turystyki w rozwoju regionów. Bytów 1996, ss.86.
  2. Cichowska J. Ocena uwarunkowań i problemów rozwoju usług agroturystycznych na obszarach o niższych walorach przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego [w:] Ekologia i Technika nr 6, Wydawca-Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 2009, ss. 294.
  3. Cichowska J. Czynniki rozwoju agroturystyki na obszarach o niższych walorach środowiska przyrodniczego, Rozprawa doktorska, UMK, Toruń 2008, ss. 283-290.
  4. Gierszewska G., Romanowska M. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1995.
  5. Iwicki S. Turystyka w zrównoważonym rozwoju obszarów pojeziernych, Rozprawy nr 87, Wydawnictwo Uczelniane ATR, Bydgoszcz 1998.
  6. Majewski J. Elementy regionalne składnikiem markowego produktu turystyki wiejskiej w świetle doświadczeń Unii Europejskiej [w:] Agroekoturystyka szansą wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, RCDRRiOW "Poświętne", Płońsk 2002, ss.48.
  7. Pytlos R. Nowe kierunki rozwoju agroturystyki - edukacja dzieci i młodzieży [w:] Rynek Tury- styczny, nr 11, 2004, ss.14-15.
  8. Rynek pracy województwa kujawsko - pomorskiego. Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu nr 12, WUP w Toruniu 2005.
  9. Wiatrak A.P. Agroturystyka jako instrument rozwoju regionalnego [w:] Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie, nr 2, Warszawa 2004, ss.53.
  10. Województwo kujawsko-pomorskie, podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Urząd Statystyczny w Olsztynie, Wydział Poligraficzny, Olsztyn 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu