BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudzińska Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Czynniki oceniające rolniczą przestrzeń produkcyjną
Factors Evaluating Agricultural Production Area
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2011, nr 1, s. 173-185, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rolnicza przestrzeń produkcyjna, Grunty rolne, Produkcja rolna
Agricultural production space, Arable land, Agricultural production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Do waloryzacji terenów rolnych można użyć różnych wskaźników oceniających rolniczą przestrzeń produkcyjną. W wykorzystywanych metodach oceny przestrzeni rolniczej wyróżniamy grupy czynników naturalnych lub antropogenicznych. Celem pracy jest przedstawienie istniejących metod oceny rolniczej przestrzeni produkcyjnej i czynników uwzględnianych przy jej waloryzacji. Autor w pracy przedstawia także propozycję czynników, które obecnie powinno się uwzględniać w pracach waloryzujących rolniczą przestrzeń produkcyjną.(abstrakt oryginalny)

Various factors can be used to evaluate agricultural production area. Factors used in the common evaluation methods of agricultural area can be classified into two groups: natural and anthropogenic. Aim of this study is to present, the existing evaluation methods of agricultural production area and the factors used for ist valorization. Factors which should currently be used in the evaluation of agricultural production area are proposed.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Apanowicz J. Metodologia nauk, wyd. TNOiK i SWU, Toruń 2003.
  2. Hopfer A., Cymerman., Nowak A. Ocena i waloryzacja gruntów wiejskich. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa. 1982.
  3. Koreleski K. Przyrodnicze podstawy użytkowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Skrypty dla szkół wyższych. Akademia rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. 1983.
  4. Krasowicz S. Produkcja roślinna w Polsce na tle warunków przyrodniczych i ekonomiczno- organizacyjnych. Studia i raporty, IUNG-PIB Puławy, z.14, s. 27-54. 2009.
  5. Kukuła S., Krasowicz S. Problemy zrównoważonego rozwoju rolnictwa w Polsce, IUNG-PIB w Puławach, Polska http://sybilla.iung.pulawy.pl/Aktualnosci/pdfy/Zrownowazone_rolnictwo.pdf [dostęp 30 grudnia 2010].
  6. Kukuła S. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa PIB wspiera praktykę http://www.sprawynauki.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=782&Itemid=35 [dostęp 30 grudnia 2010] 2008.
  7. Łabętowicz J., Kadecki A., Wasilewski Z. Waloryzacja obszarów wiejskich na potrzeby inwestycji środowiskowych. Rozprawy naukowe i monografie. Nr. 10 Wydawnictwo IMUZ, Falenty. 2003.
  8. Kierunki zmian w produkcji roślinnej w Polsce do roku 2020. XIII Konferencja Naukowa 16-17 czerwca 2009 r.
  9. Witek T. (red.). 1981. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy.
  10. Zimny L. 1995, Leksykon rolniczy PWN. Wydawnictwo PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu