BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotovicová Jana (Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno), Vaverková Magdalena (Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno)
Tytuł
Możliwości zapobiegania powstawania odpadów przy obróbce drewna
Waste Prevention Possibilities for Treatment of Wood
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2011, nr 1, s. 187-195, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka odpadami, Odpady przemysłowe, Przemysł drzewny
Waste management, Industrial waste, Wood industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prewencja w gospodarce odpadami oznacza zapobieganie powstawaniu odpadów - minimalizację lub eliminację - bezpośrednio w miejscu ich powstawania, w procesie produkcyjnym. Przemysł przetwórczy drewna jest w zakresie realizacji strategii prewencyjnych postrzegany jako mniej problematyczny jak przemysł spożywczy. Odpady z przetwarzania drewna, o ile nie zawierają substancji niebezpiecznych są postrzegane jako produkty uboczne nadające się do recyklacji zarówno wewnątrz zakładowej jak i poza zakładem. Przykładowe projekty czystszej produkcji zostały przeprowadzone w dwóch kolejnych latach w przedsiębiorstwie obróbki drewna. Jednoznacznie potwierdzono korzyści stosowania praktyk w zakresie prewencji, w szczególności metod czystszej produkcji.(abstrakt oryginalny)

Prevention of waste management is prevention of waste - minimize or eliminate - directly at source, in the production process. The processing industry of wood is in the implementation of preventive strategies viewed as less problem- atic as the food industry. Wastes from wood processing, unless they contain hazardous substances are seen as by-products suitable for recycling both inside and outside the factory plant. Examples of cleaner production projects have been carried out in two consecutive years in the woodworking company. Unambiguously confirmed the benefits of prevention practices, in particular, cleaner production methods.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Fresner J. Cleaner production as a means for effective environmental management. Journal of Cleaner Production 6, 171-179. 1998.
  2. Galka, A. Cleaner production preventive strategy for reduction of the negative environmental impact of agricultural production, Journal of Cleaner Production, Vol.12, Iss.5, June 2004, p.513-516, University of Tennessee, USA, ISSN 0959-6526
  3. Kjaerheim, G. Cleaner production and sustainability. Journal of Cleaner Production 13, 329-339 2005.
  4. Kotovicová, J. a kol.: Čistší produkce, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003, ISBN 80-7157-675-1
  5. Kotovicová, J., Božek, F. Opportunities of Multi - kriteria Metod to improve Environmental Investment Efficiency. Kvalita Inovácia Prosperita VIII/2 - 2004, s.44 - 54. TU FEI Košice 2004. ISSN 1335-1745.
  6. Rusko, M., Piatrik, M., Kotovicová, J. Environmentálne manažerstvo. II. vydání. Strix n.f. Žilina 2007, ISBN 80-969257-0-9
  7. Rusko, M., Kuracina, R., Kotovicova-Krečmerová T. Kapitoly z bezpečnostného a environment- álneho manažérstva. - Žilina: Strix et VeV, Edícia EV-20, Prvé slovenské vydanie, ISBN 978-80-89281-17-6. 2007.
  8. Centrum čistší produkce Brno. Možnosti využití dřevního odpadu s pomocí metodiky čistší produkce. GMW a.s. Moravská Třebová. Závěrečná zpráva demonstračního projektu čistší produkce. CPC Brno.1998 . 43 s.
  9. Communication from the Commision to the Council and the European Parliament. Stimulating Technologies for Sustainable Development: An Environmental Technologies Action Plan for the European Union
  10. Kurs PLN: Http://www.mesec.cz/ [online]. 1998 - 2011 [cit. 2011-03-09]. Měšec.cz. Dostupné z WWW: .
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu