BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mastalska-Cetera Barbara (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Rozwój energetyki wiatrowej na terenie województwa dolnośląskiego
Wind Energy Development on Lower Silesia Province
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2011, nr 1, s. 207-217, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Energia odnawialna, Energia wiatru, Elektrownie wiatrowe
Renewable energy, Wind energy, Windfarms
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo dolnośląskie
Lower Silesian Voivodeship
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienia zagadnień związanych z rozwojem energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim. W pierwszej części opracowania w oparciu o materiały źródłowe przedstawione zostały uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej. Zaledwie 25% powierzchni województwa stanowi obszar potencjalnie najmniej konfliktowy. Na Dolnym Śląsku istnieje tylko jedna elektrownia wiatrowa. Jednak czynniki ekonomiczne powodują wzrost zainteresowania tymi inwestycjami. W celu wyznaczenia obszarów dla lokalizacji elektrowni wiatrowych wiele gmin w województwie dolnośląskim rozpoczęło w ostatnich latach procedurę sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian. W opracowaniu przedstawiono zaangażowanie procesu inwestycyjnego na przykładzie wybranych gmin omawianego województwa. Podstawą zrównoważonego rozwoju energetyki wiatrowej powinna być przemyślana gospodarka przestrzenią. Decyzje lokalizacyjne muszą byś poprzedzone wnikliwą analizą uwarunkowań przyrodniczych, krajobrazowych i społecznych. Jedynie taki przebieg procesu inwestycyjnego może ograniczać powstawanie konfliktów.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present issues related to the development of wind energy in the province of Lower Silesia. The first part of the paper based on the source materials presents conditions for the development of wind energy. Only 25% of the province area is an area of the lowest conflicting potential. In Lower Silesia, there is only one wind turbine, but the economic factors increase the interest in these investments. In order to designate areas for the location of wind farms many municipalities in the Lower Silesia began in recent years to create the spatial development plans or to change them. The study shows the involvement of the investment process based on selected municipalities of this province. The basis for the sustainable development of wind energy should be well considered spatial management. Location decisions must be preceded by a deep analysis of natural, social and landscape conditions. Such process may limits the formation of investment conflicts.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. 2008. Ochrona środowiska przyrodniczego. Wyd. PWN, Warszawa.
 2. Energetyka wiatrowa w Polsce, 2010, raport, www.visventi.org.p, data dostępu 07.03.2011.
 3. Koziołkiewicz K. Stan wprowadzania programu rolnośrowiskowego oraz analiza przekształceń gruntowych w wybranych gminach województwa dolnośląskiego, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, maszynopis pracy magisterskiej. 2010.
 4. Niecikowski K., Kistowski M. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej na przykładzie strefy pobrzeży i wód przybrzeżnych województwa pomorskiego. Gdańsk. 2008.
 5. Projekt Polityki ekologicznej Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014, 2006, Warszawa.
 6. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r.
 7. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.minrol.gov.pl, data dostępu 10.01.2011.
 8. Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim, 2010, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu.
 9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 10. Uchwała Rady Gminy Pielgrzymka Nr XXXII/151/09 z dnia 22 maja 2009 r.
 11. Uchwała Rady Gminy Pielgrzymka Nr XLII/202/2010 z dnia 26 lutego 2010 r.
 12. Uchwała Rady Gminy Zagrodno Nr XIII/72/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.
 13. Uchwała Rady Gminy Zagrodno Nr XV/80/08 oraz Nr XV/81/08 z dnia 31 marca 2008 r
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu