BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buchowska Magdalena (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Tytuł
Odbudowa powojenna wsi województwa krakowskiego w świetle archiwalnych źródeł regionalnej dyrekcji planowania przestrzennego
Reconstruction of the Postwar Village in the Province of Cracow Basis on the Regional Planning Management's Archival Documents
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2011, nr 1, s. 239-248, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Planowanie przestrzenne, Krajobraz wsi, Obszary wiejskie, Zniszczenia wojenne w budownictwie miast
Spatial planning, Village landscape, Rural areas, War damages in the construction of cities
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo krakowskie
Kraków Voivodeship
Abstrakt
W pracy przedstawiono rolę Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego, funkcjonującej w Krakowie na terenie województwa krakowskiego w okresie 1946-1949, w odbudowie powojennej wsi. Zaprezentowano strukturę oraz główne działania Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego jakie były podejmowane w celu prawidłowego przestrzennego zagospodarowania wsi. Pokazano pro-gram prac Dyrekcji, obejmujący opracowanie planu regionalnego województwa krakowskiego, planów miejscowych miast i wsi oraz konieczność przeprowadzenia scaleń oraz parcelacji gruntów na terenie niektórych powiatów.(abstrakt oryginalny)

Elaboration presents the role of the Regional Planning Management, functioning in Cracow in the province of Cracow during the period 1946-1949, in the postwar reconstruction of the village. It presents structure and main activities of the Regional Planning Management that took place in order to create proper zoning of the village. Elaboration also shows work program of the Management, including development of the regional plan of Cracow province, plans of local towns and villages and the need of parceling and merging of land in some counties.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Akta Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego w Krakowie, sygnatura akt 1-10, IV Oddział Archiwum Państwowego w Krakowie przy ul. Orzeszkowej 7.
  2. Böhm A. Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu: o czynniku kompozycji. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, Kraków 2006.
  3. Frelek M. Planowanie wiejskie przy przebudowie ustroju rolnego, Przegląd Geodezyjny nr 4 Warszawa 1946, s. 6-14.
  4. Inwentarz akt zespołu nr 726 Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego w Krakowie 1945- 1950.
  5. Wieczorkiewicz W. Planowanie przestrzenne osadnictwa wiejskiego Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu