BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajda Agnieszka (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Problems Related to Statelessness as a Consequence of the War in Ukraine from the Polish Perspective
Źródło
Eastern European Journal of Transnational Relations, 2023, vol. 7, nr 2, s. 27-34, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Uchodźcy, Obywatelstwo, Konstytucja, Godność człowieka, Rzecznik Praw Obywatelskich,
Refugees, Citizenship, Constitution, Human dignity, Ombudsman,
Uwagi
Klasyfikacja JEL: K10, K38, K33.
summ.
Abstrakt
One of the problems that has become particularly important for Europe in the face of the ongoing war in Ukraine is the problem of statelessness. It concerns not only the imperfections of applicable legal regulations and their interpretation but above all the practice of their application. It is also visible in Poland, a country that, as one of Ukraine's closest neighbors, was strongly affected by the war, among other things, through the influx of people fleeing the war. This Polish perspective has become a point of interest for considerations on problems related to statelessness. The aim of the article is to demonstrate the connection between the ongoing war in Ukraine and the increased risk of statelessness in Poland. Moreover, an indication of the complexity of the topic, which concerns not only the universal problem of creating and avoiding statelessness but also the situation of individual people affected by statelessness. Stateless persons are deprived of the opportunity to enjoy the full catalog of human rights. The author comes to the belief that work related to Poland's ratification of two global instruments on statelessness (the 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons and the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness) should be accelerated. It is also necessary to create an internal, comprehensive legal regulation relating to stateless persons, which would ensure their protection. The idea is to create mechanisms to facilitate their acquisition of citizenship as well as to create preventive mechanisms to prevent the problem of statelessness. The basic research methods used were the historical method to describe the beginnings of interest in the problem of statelessness, the dogmatic-legal method to describe the phenomenon of statelessness, and the analysis of applicable legal regulations and other source texts to describe the effects and consequences of statelessness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act on Foreigners of the 12th December 2013 (consolidated text - Journal of Laws 2023, item 519).
 2. Act on granting protection to foreigners in the territory of the Republic of Poland of the 13th June 2003 (consolidated text - Journal of Laws 2023, item 1504).
 3. Act on Polish Citizenship of the 2nd April 2009 (consolidated text - Journal of Laws 2022, item 465).
 4. Cieśliński, A. (2005). Znaczenie zasady efektywnej ochrony praw podmiotowych dla obywateli RP. In B. Mielnik (Ed.), Status prawny obywatela RP po przystąpieniu do UE. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 5. Constitution of the Republic of Poland of the 2nd April 1997 (Journal of Laws No. 78, item 483).
 6. Convention on the Rights of the Child adopted 20 November 1989 (Journal of Laws 1991, No. 120, item 526).
 7. Covenant on Civil and Political Rights, opened for signature in New York on 16 December 1966 (Journal of Laws, 1977, No. 38, items 167, 168).
 8. Czapliński, W. (1998). Problematyka obywatelstwa w aktualnych pracach Rady Europy. Studia Europejskie, 2, 49-60.
 9. Dąbrowski, M. (2005). Obywatelstwo polskie a obywatelstwo Unii Europejskiej. Państwo i Prawo, 2, 73-95.
 10. Dąbrowski, M. (2012). Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 2 kwietnia 2009 r. - wybrane problemy. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 4(12), 73-96.
 11. Decision (EU) 2022/382 of the 4th March 2022 establishing the existence of a mass influx of displaced persons from Ukraine within the meaning of Article 5 of Directive 2001/55/EC, and having the effect of introducing temporary protection (Official Journal of the EU, 2022, L 71/1).
 12. Dyduch, J. (2014). Bezpaństwowość. In A. Florczak & A. Lisowska (Eds.), Bezpaństwowość Organizacje międzynarodowe w działaniu. Wrocław: OTO Agencja Reklamowa.
 13. European Network on Statelessness (2017). Roma Belong - Statelessness, discrimination and marginalisation of Roma in the Western Balkans and Ukraine, The Institute on Statelessness and Inclusion, Budapest.
 14. Grochalski, S.M. (2005). Obywatelstwo Unii Europejskiej a obywatelstwo polskie. In B. Mielnik (Ed.), Status prawny obywatela RP po przystąpieniu do UE. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 15. Jabłoński, M. (2013). Obywatelstwo RP i obywatelstwo UE na płaszczyźnie realizacji podstawowych obowiązków jednostki. In A. Bator, M. Jabłoński, M. Maciejewski, K. Wójtowicz (Eds.). Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych, Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa.
 16. Kubuj, K. (2016). Comentary. In M. Safjan & L. Bosek (Eds.), Konstytucja RP. Komentarz, t. I. Warszawa: C.H. Beck.
 17. Owen, D. (2017). Citizenship and Human Rights. In A. Shachar, R. Bauböck, I. Bloemraad & M. Vink (Eds.), The Oxford Handbook of Citizenship. Oxford University Press.
 18. Pudzianowska, D. (2019). Bezpaństwowość w prawie publicznym, Warszawa: Wolters Kluwer, LEX.
 19. RPO (2015). Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich kierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 grudnia 2015 r. VII.533.5.2015.KM.
 20. RPO (2023). Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich kierowane do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 28 sierpnia 2023 r. XI.540.136.2023.KM.
 21. Spiro, P. (2004). Mandated membership, diluted identity. Citizenship, globalization, and international law. In A. Brysk & G. Shafir (Eds.), People out of place. Globalization, human rights and the citizenship gap. New York-London: Routledge.
 22. Suchocka, H. (1991). Prawo do posiadania obywatelstwa. In R. Wieruszewski (Ed.), Prawa człowieka. Model prawny. Wrocław-Warszawa-Kraków: Ossolineum.
 23. Szklanna, A. (2010). Ochrona prawna cudzoziemca w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Warszawa: EuroPrawo.
 24. UNHCR (1997). Citizenship and prevention of statelessness linked to the disintegration of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia. European Series, 3(1), 1-122. Retrieved from https://www.unhcr.org/media/citizenship-and-prevention-statelessness-linked-disintegration-socialist-federal-republic.
 25. Ura, P. (2014). Obywatelstwo w świetle prawa administracyjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, 84, 181-200.
 26. Zdanowicz, M. (2001). Wielokrotne obywatelstwo w prawie międzynarodowym i krajowym. Warszawa: Wolters Kluwer.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2544-9214
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.15290/eejtr.2023.07.02.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu