BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tykwińska-Rutkowska Dominika (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Competences of the Minister in Charge of Health Related to the Organisation of the Provision of Health Services Assisting Procreation
Źródło
Eastern European Journal of Transnational Relations, 2023, vol. 7, nr 2, s. 35-42, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Zdrowie, Kompetencje, Prokreacja, Świadczenia zdrowotne
Health, Competences, Procreation, Health care benefits
Uwagi
Klasyfikacja JEL: K00, K10, K19, K32.
summ.
Abstrakt
The purpose of the publication is to answer the question whether, on the basis of the Act on Infertility Treatment, the minister in charge of health, as the central authority of government administration with the most extensive competences in the field of health, mainly realises, as assumed in the literature, normative competences, or whether he also undertakes other types of activities within the scope of the tasks set out by this Act. Its realisation, therefore, required an analysis of the competences of the minister in charge of health related to the organisation of the provision of health services in the field of medically assisted procreation, as defined by the aforementioned Act. This analysis was carried out using the dogmatic-legal method supported by scientific views. The analysis made it possible to establish, that this minister exercises two basic groups of competences: normative and competences to apply the law, which include the competences to: control, supervision, issue administrative decisions, as well as the competences to perform factual actions, including material-technical ones, and social-organizational actions. Thus, a conclusion can be drawn that it has been equipped with a whole range of forms of activity that allow the realisation of the values assumed by the legislator, among which the type of activity such as issuing normative acts taking the form of universally binding regulations plays an important role. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiak, B. & Borkowski, J. (2022). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Legalis.
 2. Boć, J. & Kuta, T. (1984). Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe. PWN.
 3. Boć, J. & Miemiec, M. (1993). Organizacja prawna administracji. In J. Boć (Ed.), Prawo administracyjne. Kolonia Limited.
 4. Bojanowski, E. (2005). Cofnięcie uprawnienia w przepisach prawa administracyjnego (kilka uwag). In Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji Naukowej poświęconej Jubileuszowej 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 15-16 listopada 2005. TNOIK "Dom Organizatora".
 5. Bojanowski, E. (1981). Konstrukcja kompetencji organu administracji państwowej. Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, 9.
 6. Borówka, K. (2018). Zarządzenie zastępcze wojewody. Lex.
 7. Chełmoński, A. (2003). Nadzór policyjny i reglamentacyjny w administracyjnym prawie gospodarczym. In M. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres & T. Kocowski (Eds.), Administracyjne prawo gospodarcze. Kolonia Limited.
 8. Cieślak, Z. (1992). Zbiory zachowań w administracji państwowej. Zagadnienia podstawowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 9. Dawidowicz, W. (1978). Polskie prawo administracyjne. PWN.
 10. Dawidowicz, W. (1974). Wstęp do nauk prawno-administracyjnych. PWN.
 11. Dawidowicz, W. (1970). Zagadnienia ustroju administracji państwowej w Polsce. PWN.
 12. Haberko, J. (2016). Ustawa o leczeniu niepłodności. Komentarz. Wolters Kluwer.
 13. Jaworska-Dębska, B. (2021). Działalność społeczno-organizatorska. In M. Stahl (Ed.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie. Wolters Kluwer.
 14. Kijowski, D.R. (2000). Pozwolenia w administracji publicznej. Studium z teorii prawa administracyjnego. Temida 2.
 15. Rabiega, A. (2009). Ochrona życia i zdrowia ludzkiego w działaniach podmiotów administrujących w sferze opieki zdrowotnej. Wydawnictwo Sejmowe.
 16. Tykwińska-Rutkowska, D. (2013). Transplantacja. Studium z prawa administracyjnego. Wydawnictwo Sejmowe.
 17. Tykwińska-Rutkowska, D. (2022). Wykonywanie zadań publicznych na rzecz ochrony i promocji zdrowia rozrodczego - uwagi wybrane. Studia Prawnoustrojowe, 57, 507-531. https://doi.org/10.31648/sp.7972.
 18. Wacinkiewicz, D. (2007). Kontrola i nadzór w prawie komunalnym. Wolters Kluwer.
 19. Ziembiński, Z. (1969). Kompetencja i norma kompetencyjna. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 31(4), pp. 23-41. Retrieved from: https://repozytorium.amu.edu.pl/server/api/core/bitstreams/c0517e4c-8e9a-499b-a03f-a880a959a6eb/content.
 20. Zimmermann, J. (2016). Prawo administracyjne. Wolters Kluwer.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2544-9214
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.15290/eejtr.2023.07.02.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu