BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Spryszak Kamil (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
The Importance of Implementing Soft Law Standards in Legal and Constitutional Matters in the European Union System - the Case of Poland
Źródło
Eastern European Journal of Transnational Relations, 2023, vol. 7, nr 2, s. 43-48, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Prawo, System prawny
Law, Legal system
Uwagi
Klasyfikacja JEL: K10, K39, K40.
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
In today's dynamic world, where global challenges bring new, often previously unknown aspects, there is an urgent need to adapt the legal framework to contemporary realities. In this context, the European Union, as one of the most complex and integrated legal systems in the world, must constantly evolve to respond effectively to the challenges posed by modern society. One of the key elements of this adaptation is the implementation of soft law standards in the legal and constitutional framework of the European Union. The concept of soft law refers to norms and principles that, although not binding in the traditional sense, influence the shaping of legal practice and constitute an important tool for the interpretation and implementation of hard legal norms. In the context of the European Union, whose structure is based on a complex legal system covering both Community and national law, understanding and proper application of soft law becomes a key issue to maintain unity and effectiveness of action. This article will focus on analyzing the importance of implementing soft law standards in the context of the legal and constitutional system of the European Union. Both theoretical and practical aspects will be considered, showing how norms of this type influence the shaping and development of European law. Moreover, the article will attempt to assess the effectiveness of these standards in the context of the changing political and social realities that the European Union must currently face. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abbott, K., & Sindal, D. (2009). Hard and Soft Law in International Governance. In Ch. Ku & P.F. Diehl (Eds.), International Law: Classic and Contemporary Readings. Lynne Rienner.
 2. Bałaban, A. (2004). Krajowe, porównawcze i unijne prawo konstytucyjne. In Z. Ofiarski (Ed.), Księga jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 3. Baratta, R. (2014). Complexity of EU law in the domestic implementing process. The Theory and Practice of Legislation, 2, 293-308.
 4. Biernat, T. (2012). Soft law a proces tworzenia prawa w Unii Europejskiej. Wpływ soft law na konstrukcję i treść uzasadnień aktów normatywnych. Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, 2(11), 27-38.
 5. Bierzanek, R. (1987). "Miękkie" prawo międzynarodowe. Sprawy Międzynarodowe, 1, 91-106.
 6. Boyle, A.E. (1999). Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law. International and Comparative Law Quarterly, 48(4), 901-913. https://doi.org/10.1017/S0020589300063739.
 7. Cappellina, B., Ausfelder, A., Eick, A., Mespoulet, R., Hartlapp, M., Saurugger, S., & Terpan, F. (2022). Ever more soft law? A dataset to compare binding and non-binding EU law across policy areas and over time (2004-2019). European Union Politics, 23(4), 741-757. https://doi.org/10.1177/14651165221111985.
 8. Grzeszczak, R. (2015). Model procesu legislacyjnego w Unii Europejskiej. In W. Brzozowski & A. Krzywoń (eds.), 15 lat funkcjonowania modelu rządowego procesu legislacyjnego a perspektywa porównawcza (pp. 65-78). Rządowe Centrum Legislacji. Retrieved from https://cuue.wpia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2022/11/RCL_4_Grzeszczak.pdf.
 9. Hillgenberg, H. (1999). A fresh look at the soft law. European Journal of International Law, 10(3), 499-515, https://doi.org/10.1093/ejil/10.3.499.
 10. Hofmann, A. (2021). Types of EU soft law and their national impact. In M. Eliantonio, E. Korkea-aho & O. Stefan (Eds.) EU Soft Law in the Member States: Theoretical Findings and Empirical Evidence. Oxford: Hart Publishing.
 11. Kabat-Równicka D. (2017). Soft law w Unii Europejskiej. In B. Kuźniak & M. Ingelević-Citak (Eds.), Ius cogens, soft law. Dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego". Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 12. Klabbers, J. (1996). Redundancy of the Soft Law. Nordic Journal of International Law, 65(2), 167-182. https://doi.org/10.1163/15718109620294889.
 13. Kos, K. (2015). Rola Trybunału Konstytucyjnego w multicentrycznym systemie ochrony praw i wolności jednostki, In P. Tuleja (Ed.), Prawo międzynarodowe i europejskie a sądownictwo konstytucyjne. Wydawnictwo JAK.
 14. Kuźniak, B., & Ingelević-Citak, M. (2017). Ius cogens, soft law. Dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 15. Lis-Staranowicz, D. & Galster, J. (2010). O zjawisku europeizacji polskiego prawa konstytucyjnego. Przegląd Sejmowy, 2(97), 29-51.
 16. Orłowski, W. (2011). Zmiany w konstytucjach związane z członkostwem w Unii Europejskiej. Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i Wisza w Zamościu.
 17. Schäfer, A. (2006). Resolving Deadlock: Why International Organisations Introduce Soft Law. European Law Journal, 2, 194.
 18. Senden, L. (2004). Soft Law in the European Community Law. Hart Publishing.
 19. Skuczyński, P., (2008). Soft law w perspektywie teorii prawa. In O. Bogucki & S. Czepita (Eds.). System prawny (pp. 325-343). Uniwersytet Szczeciński.
 20. Stoyanov, D. (2013). Party Politics in Central and Eastern Europe. Does EU Membership Matter? by Tim Haughton. Europe-Asia Studies, 65(10), 2035-2036.
 21. Świastak, M. (2013). Nowe metody zarządzania zadaniami publicznymi w Unii Europejskiej a Traktat z Lizbony. In J. Tkaczyński (Ed.), Lizbońska Unia Europejska: zagadnienia wybrane (pp. 37-70). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 22. Szymanek, J. (2013). Uwagi na temat euro-nowelizacji Konstytucji RP". Retrieved from www.biblioteka.oapuw.pl/wp-content/uploads/2013/03/szymanek-euro-nowelizacja-konstytucji-rp.pdf.
 23. Szymański, A. (2011). Wprowadzenie. In: A. Szymański (Ed.), Turcja i Europa. Wyzwania i szanse". Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 24. Wójtowicz, K. (2012). Rola parlamentów narodowych w świetle postanowień Traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej. In T. Mołdawa, J. Szymanek & M. Mistygacz (Eds.), Parlamentarny system rządów. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Elipsa.
 25. Wójtowicz, K. (2017). Standardy demokratyczne Unii Europejskiej a Konstytucja RP - doświadczenia praktyki ustrojowej. In J. Jaskiernia & K. Spryszak (Eds.), Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP. Polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne. Wydawnictwo Adam Marszałek.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2544-9214
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.15290/eejtr.2023.07.02.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu