BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Patryk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Zróżnicowanie przestrzenne podatności społeczno-ekonomicznej na zmiany klimatu w województwie wielkopolskim
Spatial Distribution of Socio-Economic Vulnerability to Climate Change in Wielkopolskie Voivodeship
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2023, nr 66, s. 99-113, rys., tab., bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe
System społeczno-ekonomiczny, Zróżnicowanie przestrzenne, Zmiany klimatyczne
Social economic system, Spatial differentiation, Climate change
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Greater Poland Voivodeship
Abstrakt
Artykuł prezentuje propozycję analizy zróżnicowania przestrzennego podatności społeczno-ekonomicznej na zmiany klimatu w województwie wielkopolskim. Podatność jest istotną obecnie w literaturze miarą określającą poziom, w jaki dany system społeczno-ekonomiczny jest narażony na ponoszenie konsekwencji zmian klimatu, a także jakie ma zdolności adaptacyjne. Do analizy przyjęto zestaw wskaźników społeczno-gospodarczych opisujących cechy kapitału terytorialnego, który następnie za pomocą metod wskaźnikowych stał się podstawą do obliczenia miary Hellwiga. (abstrakt oryginalny)

This paper presents a proposal for an analysis of spatial differentiation of socio-economic vulnerability to climate change in Wielkopolskie Voivodeship. Vulnerability is a measure currently important in the literature that determines the level to which a given socio-economic system is exposed to bear the consequences of climate changes, and what its adaptive capacity is. This paper considers the socio-economic dimension in examining vulnerability to climate change at the local level. A set of socio-economic indicators describing the characteristics of territorial capital was adopted for the analysis, which then, with the help of indicator methods such as Pearson's linear correlation, zeroed unitarisation; was prepared to calculate the Hellwig measure. Working on the obtained values of the Hellwig measure, a classification of units based on the arithmetic mean and standard deviation of the measure was carried out. The study showed spatial differentiation in Wielkopolskie Voivodeship in terms of socio-economic vulnerability to climate change. Some of the classified municipalities show a particular predisposition of a socio-economic nature to be adversely affected by climate change (these are municipalities with a very high susceptibility to climate change), which may further lead to the deepening of spatial differentiation between these areas in terms of the impact of socio-economic effects of climate change. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adger W.N. 2006. Vulnerability. Global Environmental Change, 16(3): 268-281. https://doi.org/ 10.1016/j.gloenvcha.2006.02.006
 2. Adhav C.A., Chandel B.S., Bhandari G.P., Ram H. 2021. Socio-economic vulnerability to climate change - Index development and mapping for districts in Maharashtra, India. SSRN. https://doi.org/10.2139/ssrn.3854297
 3. Bąk A. 2016. Porządkowanie liniowe obiektów metodą Hellwiga i TOPSIS - analiza porównawcza. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia, 26: 22-31.
 4. Benson N. 2008. Climate Change, Effects. [W:] S.G. Philander (red.), Encyclopedia of global warming and climate change. SAGE Publications, Inc. USA.
 5. Carter T.R., Fronzek S., Inkinen A., Lahtinen I., Lahtinen M., Mela H., O'Brien K.L., Rosentrater L.D., Ruuhela R., Simonsson L., Terama E. 2016. Characterising vulnerability of the elderly to climate change in the Nordic region. Reg Environ Change, 16: 43-58. https://doi.org/10.1007/s10113-014-0688-7
 6. Chojnicki Z. 1977. Dylematy kwantyfikacji geografii. [W:] Metody ilościowe i modele w geografii. PWN, Warszawa, s. 9-15.
 7. Churski P., Herodowicz T., Konecka-Szydłowska B., Perdał R. 2019. Czynniki rozwoju w praktyce polityki spójności zorientowanej terytorialnie. [W:] J. Danielewicz, D. Sikora-Fernandez (red.), Zarządzanie rozwojem współczesnych miast. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 141-164.
 8. Confalonieri U.E.C., Marinho D.P., Rodriguez R.E. 2009. Public health vulnerability to climate change in Brazil. Clim Res, 40: 175-186. https://doi.org/10.3354/cr00808
 9. Czyż T. 2016. Metoda wskaźnikowa w geografii społeczno-ekonomicznej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 34: 9-19.
 10. Das A. 2013. Mapping the regional variation in potential vulnerability in Indian Agriculture to climate change - An exercise through constructing vulnerability index. African Journal of Environmental Science and Technology, 7.
 11. Diffenbaugh N.S., Burke M. 2019. Global warming has increased global economic inequality. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(20): 9808-9813; 116(4): 112-121.
 12. Engel K. 2006. Mitigating Global Climate Change in the United States: A Regional Approach. 14. Arizona Legal Studies Discussion Paper. No. 06-01.
 13. Füssel H.M., Klein R.J.T. 2006. Climate Change Vulnerability Assessments: An Evolution of Conceptual Thinking. Climatic Change, 75: 301-329. https://doi.org/10.1007/s10584-006-0329-3
 14. Galarraga I., Gonzalez-Eguino M., Markandya A. 2011.The Role of Regional Governments in Climate Change Policy. Env. Pol. Gov., 21: 164-182.
 15. Gran Castro J.A., Ramos De Robles S.L. 2019. Climate change and flood risk: vulnerability assessment in an urban poor community in Mexico. Environment and Urbanization, 31(1): 75-92.
 16. Hahn M.B., Riederer A.M., Foster S.O. 2009. The Livelihood Vulnerability Index: A pragmatic approach to assessing risks from climate variability and change - A case study in Mozambique. Global Environmental Change, 19(1): 74-88. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2008.11.002
 17. Hajkowicz S.A., Cook H., Littleboy A. 2012. Our Future World: Global Megatrends That Will Change the Way We Live. The 2012 Revision Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization CSIRO, Australia.
 18. Hallegate S., Rozenberg J. 2017. Climate change through a poverty lens. Nature Climate Change, 7: 250-256.
 19. Heltberg R., Bonch-Osmolovskiy M. 2011. Mapping Vulnerability to Climate Change. World Bank Policy Research Working Paper, 5554. https://ssrn.com/abstract=1754347
 20. Hinkel J. 2011. Indicators of vulnerability and adaptive capacity: Towards a clarification of the science-policy interface. Global Environmental Change, 21(1): 198-208. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2010.08.002
 21. Iglesias A., Quiroga S., Moneo M., Garrote L. 2012. From climate change impact to the development of adaptation strategies: Challenges for agriculture in Europe. Climate Change, 112: 143-168.
 22. IPCC. 2018. Annex I: Glossary. [W:] J.B.R. Matthews (red.), Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty.
 23. Kasperson R.E., Dow K., Archer E., Caceres D., Downing T., Elmqvist T., Eriksen S., Folke C., Han G., Iyengar K., Vogel C., Wilson K., Ziervogel G. 2005. Vulnerable people and places. Ecosystems and Human Well-being: Current State and Trends, 1: 143-164.
 24. Khan F.A., Salman A. 2012. A simple human vulnerability index to climate change hazards for Pakistan. Int J Disaster Risk Sci, 3: 163-176. https://doi.org/10.1007/s13753-012-0017-z
 25. Kienberger S., Lang S., Zeil P. 2009. Spatial vulnerability units - expert-based spatial modelling of socio-economic vulnerability in the Salzach catchment, Austria. Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 9: 767-778. https://doi.org/10.5194/nhess-9-767-2009
 26. Kropp J.P., Block A., Reusswig F., Zickfeld K., Schellnhuber H.J. 2006. Semiquantitative Assessment of Regional Climate Vulnerability: The North-Rhine Westphalia Study. Climatic Change, 76: 265-290. https://doi.org/10.1007/s10584-005-9037-7
 27. Kukuła K. 1999. Metoda unitaryzacji zerowanej na tle wybranych metod normowania cech diagnostycznych. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, 4: 5-31.
 28. Kukuła K., Bogacz D. 2014. Zero Unitarisation Method and its application in Ranking Research in Agriculture. Economic and Regional Studies, 7(3): 5-13.
 29. Malakar K., Mishra T. 2017. Assessing socio-economic vulnerability to climate change: a city-level index-based approach. Climate and Development, 9(4): 348-363.
 30. Melvin A., Larsen P., Boehlert B., Neumann J., Chinowsky P., Espinet X., Martinich J., Baumann M., Rennels L., Bothner A., Nicolsky D., Marchenko S. 2016. Climate change damages to Alaska public infrastructure and the economics of proactive adaptation. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114.
 31. Menezes J.A., Confalonieri U., Madureira A.P., Duval I., dos Santos R.B., Margonari C. 2018. Mapping human vulnerability to climate change in the Brazilian Amazon: The construction of a municipal vulnerability index. PLOS ONE, 13(2). 10.1371/journal.pone.0190808
 32. Meyer W.B., Guss D.M. 2017. Environmental Determinism: What Is It? [W:] P. Macmillan (red.), Neo-Environmental Determinism.
 33. Ministerstwo Środowiska. 2015. Podręcznik adaptacji dla miast. Wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu.
 34. O'Brien K., Leichenko R., Kelkar U., Venema H., Aandahl G., Tompkins H., Javed A., Bhadwal S., Barg S., Nygaard L., West J. 2004. Mapping vulnerability to multiple stressors: climate change and globalization in India. Global Environmental Change, 14(4): 303-313. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2004.01.001
 35. Prandecki K. 2012. Rola megatrendów w przewidywaniu przyszłości. Przyszłość. Świat - Europa - Polska, 2: 75-94.
 36. Preston B.L., Yuen E.J., Westaway R.M. 2011. Putting vulnerability to climate change on the map: a review of approaches, benefits, and risks. Sustain Sci, 6: 177-202. https://doi.org/10.1007/s11625-011-0129-1
 37. Reyer C., Otto I., Adams S., Albrecht T., Baarsch F., Cartsburg M., Coumou D., Eden A., Ludi E., Marcus R., Mengel M., Mosello B., Robinson A., Schleussner C.F., Serdeczna O., Stagl J. 2017. Climate change impacts in Central Asia and their implications for development. Regional Environmental Change, 17.
 38. Rezai A., Taylor L., Foley D. 2018. Economic Growth, Income Distribution, and Climate Change. Ecological Economics, 146: 164-172.
 39. Rucińska D. 2015. Quantification of vulnerability to natural hazards. Review of methods/Kwantyfikacja podatności na zagrożenia naturalne. Przegląd metod. Prace i Studia Geograficzne, 57: 43-53.
 40. Scott D., Hall C.M., Gössling S. 2019. Global tourism vulnerability to climate change. Annals of Tourism Research, 77: 49-61. https://doi.org/10.1016/j.annals.2019.05.007
 41. Selin H., Vandeveer S.D. 2005. Canadian-U.S. Environmental Cooperation: Climate Change Networks and Regional Action. American Review of Canadian Studies, 35(2): 353-378.
 42. Senapati S., Gupta V. 2017. Socio-economic vulnerability due to climate change: Deriving indicators for fishing communities in Mumbai. Marine Policy, 76: 90-97. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2016.11.023
 43. Sovacool B.K., Brown M.A. 2009. Scaling the policy response to climate change. Policy and Society, 27(4): 317-328.
 44. Tripathi A. 2017. Socioeconomic backwardness and vulnerability to climate change: evidence from Uttar Pradesh state in India. Journal of Environmental Planning and Management, 60(2): 328-350. 10.1080/09640568.2016.1157059
 45. Victor D., House J., Joy S. 2006. A Madisonian Approach to Climate Policy. Science.
 46. Vielmetter G., Sell Y. 2014. Sell Leadership 2030: The Six Megatrends you Need to Understand to Lead Your Company into the Future. Amacon Books, Saranac Lake, New York.
 47. Vincent K. 2004. Creating an Index of Social Vulnerability to Climate Change in Africa. Tyndall Centre for Climate Change Research, Working Paper 56.
 48. Wilk J., Jonsson A.C., Rydhagen B., Rani A., Kumar A. 2018. The perspectives of the urban poor in climate vulnerability assessments - The case of Kota, India. Urban Climate, 24: 633-642.
 49. Yohe G., Tol R.S.J. 2002. Indicators for social and economic coping capacity - Moving toward a working definition of adaptive capacity. Global Environmental Change, 12(1): 25-40. 10.1016/S0959-3780(01)00026-7
 50. Zhang Q., Zhao X., Haiping Tang H. 2019. Vulnerability of communities to climate change: application of the livelihood vulnerability index to an environmentally sensitive region of China. Climate and Development, 11(6): 525-542. 10.1080/17565529.2018.1442808
 51. Žurovec O., Čadro S., Sitaula B.K. 2017. Quantitative Assessment of Vulnerability to Climate Change in Rural Municipalities of Bosnia and Herzegovina. Sustainability, 9(7): 1208. https://doi.org/10.3390/su9071208
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.14746/rrpr.2023.66.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu