BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Harasimowicz Stanisław (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Janus Jarosław (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Korekta wiejskiego układu gruntowego łącząca udziały gospodarstw w kompleksach projektowych w zwarte działki
Correction of the Rural Land Arrangement which Joins Shares of Farm Located within Complexes
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2010, nr 6, s. 25-38, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Grunty rolne, Struktura przestrzenna, Optymalizacja
Arable land, Spatial structure, Optimalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowana korekta łącząca udziały gospodarstw w kompleksach w zwarte działki dotyczy modelu optymalizacji położenia gruntów względem siedlisk opartego na podziale kompleksów projektowania działek na niewielkie paski elementarne. Celem tej korekty jest połączenie rozproszonych udziałów gospodarstw w zwarte działki pozwalające na uzyskanie plików umożliwiających wykreślenie mapy nowego układu gruntowego wsi. Skuteczność korekty łączącej udziały gospodarstw w kompleksach w zwarte działki została potwierdzona na przykładzie wsi Wojków. Zastosowanie tej korekty pozwoliło na wyeliminowanie wszystkich możliwych do usunięcia udziałów gospodarstw mniejszych od założonego obszaru równego 1 ha i połączenie ich w zwarte działki. Dało to podstawę do wykreślenia na mapie numerycznej nowego układu gruntowego charakteryzującego się zbliżoną do najmniejszej odległością do gruntów i poprawnym rozłogiem działek. (abstrakt oryginalny)

Correction of the rural land arrangement which joins shares of farm located within complexes is connected with optimization model based on division complexes with elementary strips. The Aim of correction is joining of dispersed farm shares into compact land plots and, afterwards, creating numerical map with new land arrangement. Efficency of the correction was tested and confirmed with data set that represents Wojków village. Introducing of the correction allows for elimination of every farm shares which area is smaller than 1 ha and creating compact land plots in complexes. The result of computational process is a map of rural land arrangement with minimized distance between plots and farm dwellings. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Banat J., Harasimowicz S., Ostrągowska B., Rutkowski M. Wykorzystanie metody programowania liniowego dla optymalizacji rozmieszczenia gruntów gospodarstw we wsi. IV Sympozjum Naukowe nt. Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania terenów wiejskich, AR Krakowie, 1982, 11-20.
  2. Harasimowicz S. Optymalizacja podziału Wsi na gospodarstwa ze względu na odległość gruntów od siedlisk. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Rozprawa habilitacyjna nr 110, 1986.
  3. Harasimowicz S., Janus J. Określenie najkrótszej trasy między działką a siedliskiem za pomocą grafu sieci drogowej i przemieszczeń po granicach działek. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich nr 2/1, PAN Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, 2006, s. 49-60.
  4. Harasimowicz S., Janus J. Optimization of Land Plots Layout Against Household Dwellings Within the Villages. International CODATA Symposium on LandCover Logic, Bonn, Germany, 2007, s. 43-53.
  5. Stelmach M., Lasota T., Malina R., Sugalski A. Projekt rozmieszczenia gruntów w ujęciu programowania liniowego. Przegląd Geodezyjny nr 5, 1975, s. 199-204.
  6. Żebrowski W., Hopfer A. Sformułowanie zadania scalenia optymalnego. Przegląd Geodezyjny nr 9, 1979, s. 7-9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu