BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Magiera-Braś Grażyna (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Salata Tomasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości z zastosowaniem GIS na przykładzie gminy Michałowice
GIS Real Estate Management of Michałowice Commune
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2010, nr 6, s. 49-58, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Gmina, Mienie komunalne
Real estate, District, Municipal property
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Posiadanie pełnej informacji dotyczącej nieruchomości, oraz istniejących warunków przestrzennych, stanowi podstawę poprawnego gospodarowania. Z uwagi na przestrzenny charakter danych dotyczących nieruchomości należących do zasobu gminnego - podstawowym narzędziem wykorzystywanym do tego zadania są systemy informacji geograficznej. Budowa dedykowanego systemu GIS jest bardzo kosztowna i długotrwała, natomiast na potrzeby małej jednostki jaką jest gmina jest ekonomicznie nieopłacalna. W pracy zastosowano połączenie programu komputerowego przetwarzającego dane o działkach należących do zasobu gminnego, z mapą cyfrową stworzoną z materiałów dostępnych w Urzędzie Gminy. Tak skonstruowany zespół danych prezentuje w pełny i kompleksowy sposób dane o przeznaczeniu i sposobie użytkowania gruntów. Dane opisowe zgromadzone w bazie danych zostały zlokalizowane na mapie cyfrowej i wyodrębnione na osobnej warstwie spośród wszystkich działek w miejscowości. Ponadto stworzona została warstwa przedstawiająca klasy glebowe zgodnie z mapą ewidencji gruntów. Warstwa wynikowa powstała z wygenerowania części wspólnych obiektów warstwy działek i klas gleb. To pozwoliło na umieszczenie oczekiwanych obiektów na jednej warstwie tematycznej i dokonanie analizy w zakresie użytkowania gruntów gminnych w sposób automatyczny. Wyraźnym pozytywnym skutkiem opracowania takiej metody analizy jest możliwość wielokrotnego przetwarzania zgromadzonych danych w ujęciu przestrzennym, praktycznie bezkosztowe opracowanie systemu GIS z funkcjonujących elementów składowych i otwartość projektu na dalsze udoskonalenia i modyfikacje, co pozytywnie rokuje dla rozwoju systemu i metody. (abstrakt oryginalny)

Complete information regarding the real estate and existing spatial conditions are the base of proper land management. Because of spatial character of the commune real estate, a basic tool for the land management is the Geographic Information System. Providing the commune with GIS system is a very expensive and long-term process unprofitable for subdivisions like communes. The paper introduces a combination of data processing system for the commune real estate management (parcels) with digital map based on municipal council database. This solution presents the best and the most comprehensive way of the commune parcel management. Descriptive data gathered in the database was located on the digital map and separated from the parcels remaining. Moreover, the layer presenting soil classes according to the land records map was created. Ultimate layer was generated from common parts of the objects located on parcels and soil classes. It allowed objects to be located on one thematic layer as well as analyzing the use if commune parcels automatically. The most positive effect of such analyzing method is the possibility of unlimited data processing, free GIS-system development and system possibility for self-improvement, which is promising for system and method development. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cymerman R., Nowak-Rzęsa M., Rzęsa K. System Informacji Przestrzennej (SIP) jako narzędzie wspomagające planowanie przestrzenne w gminie typowo rolniczej. Zesz. Nauk. AR w Krakowie nr 353, 1999.
  2. Gaździcki J. System informacji przestrzennej. PPWK, Warszawa-Wrocław 1990.
  3. Kisilowska H. (red.) Nieruchomości, zagadnienia prawne. Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
  4. Ney B. Informacja przestrzenna w rozwoju regionalnym Polski. XII Konferencja Naukowo-Techniczna. Systemy Informacji Przestrzennej, Warszawa 2002.
  5. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Michałowice na lata 2006-2013, listopad 2005.
  6. Salata T. Baza danych "Mienie Komunalne" jako realizacja zadania prowadzenia Zasobu gruntów gminnych. Zesz. Nauk. AR w Krakowie nr 417, seria Geodezja z. 21, 2005.
  7. Strategia Rozwoju Gminy Michałowice na lata 2006-2013, listopad 2005.
  8. Ulman J. D. Systemy baz danych. WNT, Warszawa 1998.
  9. www.michalowice.malopolska.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu