BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siejka Zbigniew (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Ocena faktycznej dokładności wyznaczenia współrzędnych punktów geodezyjnych w trybie postprocessingu z zastosowaniem serwisów POZGEO i POZGEO-D
Evaluation of the Actual Accuracy of Geodetic Point Coordinates Tracing in the Postprocessing Mode by Means of the POZGEO and POZGEO-D Services
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2010, nr 6, s. 125-131, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Global Position System (GPS), Geodezja, Pomiary
Global Position System (GPS), Geodesy, Measurement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono nową koncepcję realizacji geodezyjnych sieci kontrolno-pomiarowych w dwuwariantowym rozwiązaniu z wykorzystaniem aktywnej sieci geodezyjnej ASG-EUPOS. Przedmiotowa sieć założona została w rejonie oddziaływań górniczych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój. Punkty rozmieszczone były na długości 7070 m i tworzyły klasyczną osnowę liniową. Zaproponowana koncepcja pomiaru oraz warianty opracowania obserwacji umożliwiły uzyskanie średnich dokładności wyznaczenia współrzędnych po wyrównaniu na poziomie: 4,2-4,9 mm w wariancie pierwszym oraz 1,2-1,5 mm dla alternatywnego wariantu opracowania. Ważną zaletą zaproponowanej koncepcji zakładania osnów geodezyjnych oprócz wysokich parametrów dokładnościowych wyznaczenia współrzędnych jest praktyczna możliwość dowiązania się poprzez powszechną i nieodpłatną dostępność sieci ASG-EUPOS dla codziennej praktyki pomiarowej. (abstrakt oryginalny)

The project presents a new concept of developing geodetic control and measurement networks on the basis of a double option solution which employs ASG-EUPOS active geodetic network. The concerned network has been established in the area affected by mining activities, within the territory of the city of Jastrzębie Zdrój. Points were distributed over the distance of 7070 m and formed a typical linear network. The proposed concept of measurement and observation development options made it possible to obtain average accuracy of the coordinates after levelling at 4,2 - 4,9 mm (option one) and 1,2 - 1,5 mm (the alternative option of the solution). Apart from the high accuracy of coordinate tracing, the proposed concept of setting up geodetic networks also offers another important advantage: a practical ability to get networked via the ASG-EUPOS network which is available on common basis and free of charge for the daily measurement activities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kadaj R., Świętoń T. Algorytm i oprogramowanie modułu automatycznego postprocessingu (APPS) w polskim systemie satelitarnych stacji referencyjnych (ASG-EUPOS). Politechnika Rzeszowska 2008.
  2. Lamparski J. Navstar GPS od teorii do praktyki. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2001.
  3. Seeber G. Satellite geodesy. Walter de Gruyter, Berlin-New York 1993
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu