BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mika Monika (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Historia katastru polskiego
Cadastre History in Poland
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2010, nr 6, s. 75-85, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Kataster nieruchomości, Nieruchomości gruntowe, Historia
Real estate cadastre, Ground real estate, History
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W publikacji zawarto analizę historyczną tworzenia katastru gruntowego i ksiąg wieczystych w Polsce. Charakter polskiego katastru wiąże się ściśle z historią Polski i Europy. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie złożonej problematyki katastru w ujęciu chronologicznym, zwłaszcza w odniesieniu do warunków polskich. Kataster i księgi gruntowe na przestrzeni dziejów rozwijały się stopniowo, przyjmując stan istniejący, w którym wykorzystywane są nowoczesne technologie zakładania, prowadzenia, aktualizacji i udostępniania informacji o terenie w zakresie stanu faktycznego i prawnego. Idea katastru jak też ksiąg gruntowych pozostawała jednak wciąż niezmienna. (abstrakt oryginalny)

Genesis of creating ground cadastre in Poland and stages of its progress was described in the paper. Character of polish cadastre is closely related to history of Poland and Europe. The paper includes information of development information data base on area of cadastre in Poland. The aim of this actions assume connection of cadastre, law and tax in one integrated system. Modernization of polish cadastre rely on conversion of existing cadastre data and adapting them to aims specified by International Federation of Surveyors (FIG). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berliński Z., Hycner R. Granice nieruchomości gruntowych i ich związki z katastrem nieruchomości. Przegląd Geodezyjny 8/1999 r.
 2. Fedorowski W. Ewidencja gruntów. PPWK Warszawa 1974.
 3. Hycner R., Mika M. System KW w Polsce - analiza stanu istniejącego w aspekcie przepływu informacji o terenie i tworzenia katastru nieruchomości. Geodezja t. 6, z. 1, Kraków 2000.
 4. Mika M. Analiza wybranych systemów informacji o terenie w aspekcie katastru nieruchomości. Rozprawa doktorska (tekst niepublikowany) 2002.
 5. Przewięźlikowska A., Skotnicki K. Wykorzystanie pruskich i niemieckich oraz rosyjskich źródłowych materiałów katastralnych dla potrzeb współczesnych, wybranych prac geodezyjnych i zagadnień prawnych. Geodezja t. 7, z. 1, 2001.
 6. Rozporządzenie Ministrów gospodarki przestrzennej i budownictwa oraz rolnictwa i gospodarki żywnościowej z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U z 1996 r., Nr 158, poz. 813).
 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U z 2001r., Nr 38, poz. 454).
 8. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 1989 r., Nr 30, poz. 163, z późniejszymi zmianami).
 9. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U z 1982 r., Nr 19, poz. 147; z późniejszymi zmianami).
 10. Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 20 lutego 1969 r. w sprawie ewidencji gruntów (MP Nr11, poz.98).
 11. Zdziennicki B. Nowe księgi wieczyste. Część I. Przegląd Geodezyjny 5/1999 r.
 12. Zdziennicki B. Nowe księgi wieczyste. Część II. Przegląd Geodezyjny 6/1999 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu