BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwinta Andrzej (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), Krupiński Waldemar (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Tytuł
Analiza terenowego testu geodezyjnego instrumentu kątomierczego metodami statystycznymi
Analysis of Terrain Test of the Geodetic Horizontal Angle Measurement Instrument with Statistic Methods
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2010, nr 6, s. 87-99, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Geodezja, Testy statystyczne, Statystyka matematyczna, Pomiary
Geodesy, Statistical tests, Mathematical statistics, Measurement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Terenowe procedury testowania instrumentów geodezyjnych pozwalają na określenie rzeczywistych dokładności możliwych do uzyskania danym zestawem pomiarowym przez konkretnego użytkownika. Opracowanie wyników pomiarów wymaga wnikliwej analizy statystycznej. Konieczne jest zastosowanie wielowątkowej analizy statystycznej. W pracy przedstawiono wybrane testy statystyki matematycznej, które mogą mieć zastosowanie do tego zagadnienia. (abstrakt oryginalny)

Terrain procedure of testing geodetic instruments allows us to define true accuracy possible to get with present measuring set by concrete user. The elaboration of measuring results demands penetrating, statistic analysis. It is necessary to use various kinds of statistic analysis. In that article are presented selected tests of mathematical statistic, which can be used with that issue. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barry B. A. Errors in Practical Measurement in Science, Engineering, and Technology. Wyd. John Wiley & Sons, Nowy JoRK 1978.
 2. Beluch J. Ćwiczenia z geodezji I. Wydawnictwa AGH. Kraków 2007.
 3. Bird J. 2006. Higher engineering mathematics. Wyd. Elsevier, Oxford 2006.
 4. Болъшев Л. Н., Смирнов Н. В. Таблицы математической статистики. Główna Redakcja Fizyczno-Matematycznej Literatury "Nauka", Moskwa 1983.
 5. Deumlich F. Instrumentenkunde der Vermessungstechnik. VEB Verlag fur Bauwesen. Berlin 1988.
 6. Gargula T. Analiza porównawcza przydatności do pomiaru sieci geodezyjnych niektórych modeli współczesnych tachimetrów elektronicznych. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej (Uniwersytet Rolniczy) w Krakowie. Seria Geodezja z. 21, Kraków 2005.
 7. Greń J. Modele i zadania statystyki matematycznej. Wyd. PWN, Warszawa 1970.
 8. Jagielski A. 2003. Geodezja. Cz 1. P W STABILL. Kraków 2003.
 9. Krupiński W. Sposoby badania zgodności rozkładów błędów niektórych pomiarów geodezyjnych z rozkładami teoretycznymi. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej (Uniwersytet Rolniczy) w Krakowie, s. Geodezja 3, Kraków 1973.
 10. Kwinta A. Outlier Identification Method for Horizontal Strain on the Mining Areas. Publ. AGH University of Science and Technology, Geomatics and Environmental Engineering, vol. 3 no. 3, Kraków 2009.
 11. Ney B. Kryteria zgodności rozkładów empirycznych z modelami. Zesz. Nauk. PAN, Geodezja 7, Kraków 1970.
 12. Piasek Z. 1995. Wybrane przykłady zastosowań matematycznego opisu powierzchni Ziemi. Czasopismo Techniczne 3B/1995, Wyd. PWN, Kraków-Warszawa.
 13. Płatek A. 1992. Geodezyjne dalmierze elektromagnetyczne i tachymetry elektroniczne. Optyczne dalmierze interferencyjne teodolity i tachymetry elektroniczne. Część 2, PPWP, Warszawa.
 14. PN-ISO 17123-1 2005. Optyka i instrumenty optyczne. Terenowe procedury testowania instrumentów geodezyjnych i pomiarowych. Część 1: Teoria. Wydawnictwo Polski Komitet Normalizacyjny. Warszawa.
 15. PN-ISO 17123-3 2005. Optyka i instrumenty optyczne. Terenowe procedury testowania instrumentów geodezyjnych i pomiarowych. Część 3: Teodolity. Wydawnictwo Polski Komitet Normalizacyjny. Warszawa.
 16. Sheskin D.J. 2004. Handbook of Parametric and nonparametric statistical procedures. Wyd. Chapman&Hall/CRC, Boca Raton 2004.
 17. Szymoński J. Instrumentoznawstwo geodezyjne. PPWK, Warszawa 1971.
 18. Tatarczyk J. Wybrane zagadnienia z instrumentoznawstwa geodezyjnego. Wydawnictwa AGH. Kraków 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu