BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Magiera-Braś Grażyna (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Salata Tomasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Koncepcja egzekwowania wymagań ochrony środowiska na przykładzie gminy Michałowice
Environmental Law Enforcement of Michałowice Commune
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2010, nr 6, s. 101-111, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Kontrola, Ochrona środowiska, Gmina
Control, Environmental protection, District
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kontrola utrzymania czystości w gminach należy do zadań własnych samorządów gminnych. Działania urzędu nie ograniczają się do interwencji w przypadkach nadużyć ze strony mieszkańców lub właścicieli nieruchomości. W urzędzie powinny zostać wypracowane mechanizmy stałej kontroli i monitoringu elementów związanych z zanieczyszczeniami w poszczególnych gospodarstwach. W pracy zawarto opis istniejącego systemu kontroli, uzupełnionego o walory przestrzenne. Realizacja tego polegała na wygenerowaniu mapy cyfrowej i po- łączeniu jej z odpowiadającymi danymi w bazie transakcyjnej. Wykonanie raportu tabelarycznego, przedstawiającego gospodarstwa wytypowane jako te, które ukrywają prawdziwą ilość tworzonych nieczystości czy ścieków jest teraz wzbogacone o rysunek z wyróżnionymi miejscami ich położenia. Pozwala to znacznie skuteczniej ocenić zagrożenia z tego wynikające oraz zmienić kierunki planowania i zagospodarowania terenu w planie miejscowym i studium uwarunkowań, poprzez wprowadzenie bardziej restrykcyjnych mechanizmów kontrolnych. W poniższym przykładzie przetestowano zachowanie się aplikacji, która została zaprojektowana z dwóch elementów: wykorzystywanej bazy danych i mapy cyfrowej. Koszty wdrożenia tego systemu informacyjnego były o wiele niższe niż budowa takiego rozwiązania od początku i na zamówienie. (abstrakt oryginalny)

Cleanliness control is one of the local government responsibilities. The local government actions should be taken not only against inhabitants and real estate owners. Local governments should carry out the quality and monitoring control of the pollution processes at the farms. Paper presents a description of already existing control system. The digital map was combine with database. The table presents farms, which hide the real amount of sewage and their location. It helps to estimate the pollution danger and to change the management of the land by implementing more restrictive control system. At this example an application combined from two elements such as digital map and database was tested. The cost of the this information system implementation was lower than creating it from the beginning. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gaździcki J. System informacji przestrzennej. PPWK, Warszawa-Wrocław 1990.
  2. Magiera-Braś G. 2000. Zarządzanie środowiskiem w gminie. Zesz. Nauk. AR w Krakowie nr 366, Geodezja z. 19, 2000.
  3. Pawełek J., Bergel T. Specyfika zużycia wody na przykładzie wybranego gospodarstwa. Inżynieria Rolnicza Nr 2, 2004.
  4. Salata T., Gawroński K. Ogólne założenia komputerowej bazy danych z dziedziny ochrony i kształtowania środowiska oraz próba jej zastosowania w planowaniu przestrzennym. Zesz. Nauk. AR w Krakowie. Sesja Naukowa z. 68, 1999.
  5. Salata T. Metodyka projektowania systemów informacji terenowej. Inżynieria Rolnicza Nr 8, 2002.
  6. Strategia rozwoju Gminy Michałowice. 2005.
  7. Śliwowski R., Bugajski P. Analiza zużycia wody w Dukli w latach 1975-2000. Inżynieria Rolnicza Nr 3, 2003.
  8. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dz.U. 2001 Nr 142, poz.1591 z późn. zm.
  9. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dz.U.1996 Nr 132, poz. 622.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu