BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mika Monika (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Wybrane problemy ochrony informacji terenowej w aspekcie tworzenia katastru nieruchomości w Polsce
Chosen Problems of Land Information Protection in Aspect of Creation the Cadastre in Poland
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2010, nr 6, s. 113-123, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Informacja, System informacyjny, Przepływ informacji, Kataster nieruchomości
Information, Information system, Data flow, Real estate cadastre
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Publikacja zawiera systematykę pojęć z zakresu informacji w procesie gospodarki nieruchomościami. Ponadto przedstawia: definicje informacji, rodzaje informacji sposoby prezentacji informacji, źródła oraz mechanizmy zarządzania i ochrony informacji. W niniejszej publikacji podano przykład specyfikacji informacji terenowej. Określono w nim statut informacji oraz przedstawiono kontekst systemu katastralnego KN, dla którego była wykonana. (abstrakt oryginalny)

Terms systematic in the scope of information in land and property management process ware presented in the paper. In addition following parameters ware described: information definition, kinds of information, ways of information presentation, sources and mechanism of information management and protection. Examples of land information specifications and context of modern cadastre in Poland ware also taken in consideration in the paper. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kaufman J., Steudler D. Kataster 2014 wizja przyszłych systemów katastralnych/ Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
  2. Kifner T. Polityka bezpieczeństwa i ochrony informacji, Wyd. HELION, Gliwice 1999.
  3. Konieczny J. J. Numeryczny Kataster Nieruchomości w systemie rozproszonych baz danych. PTIP - VII Konferencja Naukowo-Techniczna "SIP" Warszawa 1997.
  4. Mika M. Analiza wybranych systemów informacji o terenie w aspekcie katastru nieruchomości, rozprawa doktorska (tekst niepublikowany) 2002.
  5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 1997 r., Nr 115, poz. 741, z późniejszymi zmianami)
  6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych (Dz.U z 1997r., Nr 133, poz. 883; z późniejszymi zmianami)
  7. www.gugik.gov.pl - publikacje Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
  8. Źróbek R. Gospodarka nieruchomościami Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu