BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gargula Tadeusz (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Tytuł
Wyrównanie sieci wektorowej GPS na płaszczyźnie odwzorowawczej lokalnego układu współrzędnych
GPS Vector Network Adjustment on the Projection Plane of Local Coordinate System
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2010, nr 6, s. 133-144, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Global Position System (GPS), Pomiary, Algorytmy
Global Position System (GPS), Measurement, Algorithms
Uwagi
streszcz., summ.
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007-2009 jako projekt badawczy (Nr N N526 2094 33).
Abstrakt
Naturalną przestrzenią matematycznego opracowania sieci wektorowej GPS jest globalny układ geocentryczny WGS84. W przypadku potrzeby integracji pomiarów klasycznych i satelitarnych bardziej odpowiednim rozwiązaniem byłoby sprowadzenie sieci wektorowej GPS na płaszczyznę odwzorowania lokalnego, a następnie wyrównanie jej jako sieci poziomej. Pewien problem może stanowić przygotowanie odpowiednich pseudo-obserwacji GPS na płaszczyźnie. W niniejszej pracy przedstawiono kompletny algorytm obliczeniowy do transformacji oryginalnych wektorów GPS do postaci pseudo-wektorów na płaszczyznę układu "2000". Załączono również przykład numeryczny bazujący na wynikach kontrolnego pomiaru okresowego na obiekcie osuwiskowym. Otrzymane wyniki (wyrównane współrzędne płaskie w układzie "2000") zestawiono z wynikami wyrównania oryginalnej sieci GPS oraz z wynikami klasycznych pomiarów naziemnych. (abstrakt oryginalny)

The natural space of mathematical development of a GPS vector network is the global geocentric system WGS84. If necessary to integrate the conventional and satellite measurements, a more appropriate solution is to bring the GPS vector network onto the plane of the local projection and to adjust it as a horizontal network. One problem may be a suitable preparation of GPS pseudo-observations on the plane. In this work there is presented the complete calculation algorithm to transform the original GPS vectors to form a pseudo-vectors in the plane of "2000" system. There is also enclosed a numerical example based on the results of a periodic control measurement of the landslide area. The results obtained (the horizontal coordinates adjusted in the "2000" system) have been next compared to both the results of original GPS network adjustment and the results of the classical terrestrial measurement. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gargula T. An algorithm of adjustment for modular networks integrated with GPS measurements. Cyчacнi дocягнeння гeoдeзичнoї нaykи тa виробництва. Випуск I (13), Western Geodetic Society, Institute of Geodesy of National University "Львіська політехніка", Lvov 2007, s. 71-76.
 2. Gargula T. The conception of integrated survey networks composed of modular networks and GPS vectors. Survey Review, Wielka Brytania, Vol. 41, No. 313, 2009, s. 301-313.
 3. Gargula T., Kwinta A., Siejka Z. Zastosowanie sieci modularnych zintegrowanych z pomiarami GPS do wyznaczania przemieszczeń. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna. Rzeszów-Polańczyk-Solina, 14-16.09.2009, s. 93-104.
 4. GUGiK Wytyczne techniczne G-1.10. Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2001, s. 103.
 5. GUGiK 2008. Wytyczne techniczne G-1.12. Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego pozycjonowania ASGEUPOS (Projekt z dnia 1.03.2008 r. z poprawkami). Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa: 19 ss.
 6. Hlibowicki R., Krzywicka-Blum E., Galas R., Borkowski A., Osada E., Cacoń S. Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna. PWN, Warszawa-Wrocław 1988, s. 406.
 7. Kadaj R. Modele, metody i algorytmy obliczeniowe sieci kinematycznych w geodezyjnych pomiarach przemieszczeń i odkształceń obiektów. Wyd. AR, Kraków 1998, s. 150.
 8. Kadaj R. System geodezyjny GEONET (4.0-5.0) - opis funkcjonalny i instrukcja obsługi. AlgoRes-Soft Rzeszów 2006, s. 77.
 9. Kadaj R. Jak rachować pomiary GPS? NAVI - dodatek do GEODETY. Wyd. SIGMA-NOT, Nr 1 (19): 2009, s. 10-13.
 10. Lamparski J. NAVSTAR GPS - Od teorii do praktyki, Wyd. UW-M, Olsztyn 2001, s. 548.
 11. Preweda E. Estymacja parametrów kinematycznego modelu przemieszczeń, Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2002, s. 102.
 12. Prószyński W., Kwaśniak M. Podstawy geodezyjnego wyznaczania przemieszczeń. Pojęcia i elementy metodyki. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006, s. 212.
 13. Wiśniewski Z. Rachunek wyrównawczy w geodezji (z przykładami), Wyd. UW-M, Olsztyn 2005, s. 474.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu