BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grajewski Sylwester (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Krysztofiak-Kaniewska Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Tereszczak Ireneusz (Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tuczno)
Tytuł
Realizacja programu małej retencji wodnej na przykładzie nadleśnictwa Tuczno
The Implementation of Small Water Retention Programme for Example Tuczno State Forest Division
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2013, nr II/3, s. 71-84, rys., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka wodna, Retencja wód
Water management, Water retention
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
PGL Lasy Państwowe
Kraj/Region
Nadleśnictwo Tuczno
Abstrakt
Projekty małej retencji w polskich lasach realizowane były od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Od 2007 r. skoncentrowano działania w ramach dofinansowanego z Funduszu Spójności programu "Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych", który ma szansę stać się pierwszym w Europie realizowanym na tak wielką skalę przedsięwzięciem związanym z małą retencją w lasach. W pracy analizowano dane dotyczące dotychczas wykonanych inwestycji małej retencji na terenie Nadleśnictwa Tuczno. Szacowano również objętość oraz stopień zamulenia zbiornika małej retencji w oddziale 100 Leśnictwa Miłogoszcz. Analiza zebranej dokumentacji wykazała, że nadleśnictwo inwestuje głównie w niskobudżetowe obiekty małej retencji wodnej, przyjazne środowisku, wykonywane z materiałów ekologicznych. Często budowle te łączą w sobie cechy drogowych obiektów inżynierskich z urządzeniami piętrzącymi (przepusto-zastawki, groble). W toku badań ustalono, że głębokość i objętość zbiornika w oddziale 100 Leśnictwa Miłogoszcz jest mniejsza od założeń projektowych odpowiednio o 4% i 10%. Przyczyną rozbieżności nie było jego zamulenie, gdyż takowego nie stwierdzono w czwartym roku eksploatacji, a błędne założenia do obliczeń projektowych oraz wykonanie nieco płytszego wykopu pod ten zbiornik.(abstrakt oryginalny)

Since 2007 the program called "Enhancing water storage capacity and preventing floods and drought in lowland forest ecosystems" has been implemented in the Polish forests. Its objective is to stop or slow down the outflow of surface water in the vicinity of small catchment areas and to support the development of natural landscape. The activities include, among others, the construction or renovation of several thousand water storage systems in lowland forests throughout the country. One of the major goals of the project is to support ecologically sound methods of water retention. The improvement of water balance will enhance biodiversity in forest ecosystems. This project may become the first large effort in Europe to develop small-scale water retention in forests. It analyzed the small water retention investments data already existing in Tuczno Forest Division. Analysis of the documentation showed that Tuczno Forest Division invests primarily cheap small water retention objects, environmentally friendly, made from ecological materials. These constructions often combine features of road engineering structures with backwater devices (culvert-penstock, dike). In this study, it was found that the depth and capacity of water reservoir in the 100 th forest subcompartment is less than the project intent by 4% and 10%. The cause of discrepancy there was no silting. Problem resulted from an incorrect design calculation and the execution of slightly shallower trench.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Climate change (2007). The physical science basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 2007. Red. S. Solomon, D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K. B. Averyt, M. Tignor, H. L. Miller. Cambridge University Press, Cambridge, UK
 2. Dziennik budowy PROWOD (2007). Budowa zbiornika małej retencji w Leśnictwie Miłogoszcz. Manuskrypt, Nadleśnictwo Tuczno
 3. Frydel, K. (2008). Woda wróciła, czyli o małej retencji w Nadleśnictwie Kaliska słów kilka. CILP, wyd. II, Warszawa
 4. Frydel, K. (2010). Konserwacja i utrzymanie infrastruktury technicznej z zakresu gospodarki wodnej w nadleśnictwie. Biblioteczka Leśniczego. Zeszyt 302. Wyd. Świat, Warszawa
 5. Grajewski, S. (2011). Warunki pluwialne w Puszczy Zielonka w latach 1987-2008. Nauka Przyr. Technol. 5, 6, #119
 6. Grajewski, S. (2013). Warunki termiczne w Puszczy Zielonce w latach 1987-2008. Nauka Przyr. Technol. 7, 1, #9
 7. Grajewski, S., Dobek, T. (2012). Realizacja programu małej retencji wodnej w Nadleśnictwie Dąbrowa. Zarządz. Ochr. Przyr. w Lasach. Tom VI, Wyd. WSZŚ w Tucholi, 290-306
 8. Hansen, J., Sato, M., Ruedy, R., Lo, K., Lea, D. W., Medina-Elizade, M. (2006). Global temperature change. Proc. Natl. Acad. Sci., 103, 14288-14293
 9. Michalec, B., Tarnawski, M., Kupiec, A. (2006). Prognoza zamulania małego zbiornika wodnego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2/1, Kraków, 75-84
 10. Olszewski, K., Żmudzka, E. (1998). Zmiany temperatury powietrza na Wyżynie Lubelskiej. W: Nowosad M. (red.) Materiały z sympozjum "Problemy współczesnej klimatologii i agrometeorologii regionu lubelskiego". Wyd. UMCS, Lublin, 89-94
 11. Operat wodno-prawny PROWOD (2007). Wykonanie zbiornika wodnego i przepustu oraz odbudowy rowów melioracyjnych w oddziale 115p Leśnictwo Strzaliny. Maszynopis, Nadleśnictwo Tuczno
 12. Operat wodno-prawny PROWOD (2008). Wykonanie dwóch zbiorników pełniących funkcje melioracji wodnych szczegółowych, Leśnictwo Rzeczyca oddział 89. Maszynopis, Nadleśnictwo Tuczno
 13. Operat wodno-prawny (2002). Projekt budowlany przepustu Ponikiew. Maszynopis, Nadleśnictwo Tuczno
 14. Projekt programu (2009). Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych. W. Mioduszewski i E. Pierzgalski (red.), CKPŚ Warszawa
 15. Projekt PROWOD (2004a). Uregulowanie stosunków wodnych w oddziale 182, 184 Leśnictwa Miłogoszcz. Maszynopis, Nadleśnictwo Tuczno
 16. Projekt PROWOD (2004b). Uregulowanie stosunków wodnych w oddziale 116d Leśnictwo Złotowo. Maszynopis, Nadleśnictwo Tuczno
 17. Projekt PROWOD (2005a). Uregulowanie stosunków wodnych na rowie melioracyjnym Leśnictwo Rutwica. Maszynopis, Nadleśnictwo Tuczno
 18. Projekt PROWOD (2005b). Budowa zastawki wodnej na rowie melioracyjnym Leśnictwo Rzeczyca. Maszynopis, Nadleśnictwo Tuczno
 19. Projekt PROWOD (2006a). Stabilizacja bagien w Obrębie Strzaliny oddział 111, 112, 123. Ma- szynopis, Nadleśnictwo Tuczno
 20. Projekt PROWOD (2006b). Zbiornik leśny oddział 100. Maszynopis, Nadleśnictwo Tuczno
 21. PUL (2006). Plan urządzenia lasu sporządzony na okres od 01.01.2005r. do 31.12.2014r. dla Nadleśnictwa Tuczno w RDLP w Pile. Maszynopis, Nadleśnictwo Tuczno
 22. Sokołowski, A. W., Czerepko, J. (2005). Zmiany roślinności na siedliskach hydrogenicznych. Leś. Prace Bad. 4, 77-85
 23. Specyfikacja techniczna wykonania robót PROWOD (2006). Zbiornik leśny oddział 100. Maszynopis, Nadleśnictwo Tuczno
 24. Zabrocka-Kostrubiec, U. (2008). Mała retencja w lasach państwowych - stan i perspektywy. Studia i Materiały CEPL, R. 10, z. 2(18), 55-63
 25. Zawora, T. (2005). Temperatura powietrza w Polsce w latach 1991-2000 na tle okresu normalnego 1961- dr inż. Sylwester Grajewski, tel.: +48 61 846 6113, e-mail: sylgraj@up.poznan.pl
 26. Acta Agrophys. 6/1, 281-287
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu