BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mika Monika (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Model systemu katastralnego w języku analizy obiektowej
Model of Cadastre System Based on Object Oriented Analysis
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2010, nr 6, s. 145-156, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Kataster nieruchomości, Analiza systemowa
Real estate cadastre, Systemic analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem publikacji jest model katastru nieruchomości (KN) w Polsce. W pracy wykorzystano zasady oraz notację graficzną analizy obiektowej. Model składa się z czterech warstw: warstwy tematów, warstwy klas i obiektów, warstwy struktury i warstwy atrybutów. Ponadto zawiera on następujące tematy: ORGANIZACJA, GEOMETRIA (z wykorzystaniem tematu Eckesa [6]), OBIEKTY, PODMIOTY, STAN PRAWNY. Prezentowany system KN jest systemem wielozadaniowym. Definicję katastru przyjęto zgodnie z założeniami FIG. Równorzędnymi obiektami systemu są nieruchomość gruntowa, budynek i lokal. KN zawiera informację opisową oraz prawną, dotyczącą obiektów. Tak utworzony system w Polsce integruje w sobie bazy danych EGiB oraz KW. Tak zdefiniowany system jest możliwy do realizacji w warunkach polskich. (abstrakt oryginalny)

Model of ground cadastre in Poland was taken under analysis in this paper. Roles and graphical notation of Object Oriented Analysis was used to model ground cadastre. That model consists of four layers of different abstraction: subjects, objects and classes, structures, attributes. Additionally model includes subjects: organization, geometry, objects, entity, law state. Ground cadastre was presented as multitasking system. Such defined system is possible to be introduced in Polish conditions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Coad P., Yourdon E.: "Analiza obiektowa", Oficyna Wyd. READ ME Warszawa 1994 r.
  2. Gackowski Z. Podstawy systemowego projektowania. OBRI - Warszawa 1972.
  3. Kaufman J. Steudler D. Kataster 2014 wizja przyszłych systemów katastralnych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
  4. Mika M. Analiza wybranych systemów informacji o terenie w aspekcie katastru nieruchomości. Rozprawa doktorska (tekst niepublikowany) 2002.
  5. Pachelski W., Chowańska-Szwoch D., Cichociński P, Eckes K, Miksa K., Szeliga K., Wysocka E. Metody projektowania i środki opisów informacji o terenie. Geodezja i Kartografia t. XLVI, z. 4, 1997.
  6. Robertson J., Robertson S. Pełna analiza systemowa. Wyd. Naukowo-Techniczne Warszawa 1999.
  7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U z 2001 r., Nr 38, poz. 454)
  8. Rumbaugh J. (Red.). Object-Oriented Mideling and Design. Prentice Hall, 1991.
  9. Rumbaugh J., Booch G., Jacobson I. The Unified Modelling Language User Guide, Addison-Wesley, 1998.
  10. Standardy techniczne kompletowania i prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, PPU GEOBID Katowice - Klub ODGiK.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu