BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Godek Klemens (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), Krupiński Waldemar (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Tytuł
Metodyka oceny sprzętu geodezyjnego za pomocą testów statystyki matematycznej
Methodology of the CV Aluation of Geodetic Equipment Using Tests of Mathematical Statistics
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2010, nr 6, s. 167-175, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Pomiary, Statystyka matematyczna, Test Shapiro-Wilka, Testy
Measurement, Mathematical statistics, Shapiro-Wilk test, Tests
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono problem związany z ustalaniem dokładności użytkowej instrumentów geodezyjnych. Wyniki pomiarów testowych zostaną poddane ocenie za pomocą testów statystyki matematycznej tzn. za pomocą statystycznego testu Abbe`go oraz testu Shapiro-Wilka. Omówione zostały podstawy teoretyczne testów zgodności oraz podane zostały sposoby ich praktycznego zastosowania. Z przeprowadzonych badań wynika wniosek, że badane instrumenty spełniają warunki obu testów statystycznych, a więc nadają się do wykonywania pomiarów w geodezji inżynieryjnej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the problem of determining the accuracy usable of geodetic Instruments. The results of test measurements will be evaluated using tests of mathematical statistics by the statistical Abeb's test and the Shapiro - Wilk test. Will discuss the theoretical basis for conformance testing and arę given ways of their practical application. The study concludes that the tested instruments meet the conditions of both statistical tests and thus arę suitable for making measurements in engineering geodesy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Greń J. Modele i zadania statystyki matematycznej. PWN, Warszawa 1970.
  2. Kamiński W. Wybrane sposoby wykrywania obserwacji geodezyjnych obciążonych błędami grubymi. Przegląd Geodezyjny Nr 4, Warszawa 2002.
  3. Krupiński W. Sposoby badania zgodności rozkładów błędów niektórych pomiarów geodezyjnych z rozkładami teoretycznymi. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Geodezja, 3, 83, 1973.
  4. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska., Wasilewski M. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Cz. II Statystyka matematyczna. PWN Warszawa 1986.
  5. Lizończyk M. Nominalna dokładność instrumentów pomiarowych a ich dokładność użytkowa, rozważania związane z lekturą normy PN/ISO 8322. Przegląd Geodezyjny Nr 3, Warszawa 2000.
  6. Pawłowski W. Procedury ustalania dokładności użytkowej instrumentów pomiarowych według nowej Polskiej Normy PN/ISO 8322. Przegląd Geodezyjny Nr 2. Warszawa 1997.
  7. Piasek. Z. Wybrane przykłady zastosowań matematycznego opisu powierzchni Ziemi. Czasopismo Techniczne 3B/1995. PWN, Kraków-Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu