BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gargula Tadeusz (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Tytuł
Modele funkcjonalne wyrównania pomiarów okresowych przy wyznaczaniu przemieszczeń powierzchni terenu
Functional Models to Adjustment of Periodic Measurements in Determining the Land Surface Movements
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2010, nr 6, s. 177-186, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Pomiary, Geodezja
Measurement, Geodesy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wyznaczanie przemieszczeń powierzchni terenu lub obiektów technicznych realizowane jest za pomocą geodezyjnych metod pomiarowych. Zadanie to polega na numerycznym przetworzeniu wyników serii pomiarów okresowych. W pracy podano dwie propozycje wyznaczania przemieszczeń. Pierwsza z nich sprowadza się do łącznego wyrównaniu wszystkich obserwacji z uwzględnieniem czasu ich wykonania. Druga, alternatywna metoda bazuje na zestawieniu modelu funkcjonalnego dla różnic obserwacji. Przedstawione zależności teoretyczne (ścisłe związki funkcjonalne) zostały poparte przykładem numerycznym, który pozwala na ocenę skuteczności zaproponowanych rozwiązań. (abstrakt oryginalny)

Determination of movements of the land surface or technical objects is realized by means of geodetic measurement methods. This task consists in numerical processing the results of the series of periodic measurements. The paper presents two proposals for the determination of movements. The first of these amounts to the total adjustment of all the observations taking the time of their performance into consideration. The second, alternative method is based on the setting up of the functional model for the observation differences. The presented theoretical relationships (exact functional compounds) have been supported by numerical example that allows someone to evaluate the effectiveness of proposed solutions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bałut A., Gocał J. Precise GPS and classical control for local ground deformations in mining and landslide areas and for project surveys. Reports on Geodesy, Komitet Geodezji PAN, nr 5(28): 1997, s. 89-94.
 2. Beluch J., Piwowarski W. The non-stationary description of field of the earth dislocation as an attempt at investigation of the stability of the reference frame of the geodetic network, Geodezja i Kartografia, Warszawa, Vol. 45, No 1, 1996, s. 13-22.
 3. Gargula T., Kwinta A. Porównanie geodezyjnych metod pomiaru przemieszczeń. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górniczego, Katowice, VI/2008, 2008, s. 83-92.
 4. Gargula T. A kinematic model of a modular network as applied for the determination of displacements, Geodezja i Kartografia, Warszawa, Vol. 58, No 2, 2009, s. 51-67.
 5. Heunecke O., Pelzer H., Welsh W. On the classification of deformation models and identification methods in engineering surveying, Proc. of XXI FIG Congress, Brighton 1998, s. 230-245.
 6. Kadaj R., Plewako M. 1991. Threedimentional kinematic network for deformation measurements. Proc. of the 1st International Symposium on Applying of Geodesy to Engineering, 13-17 May, Stuttgart 1991, s. 379-386.
 7. Kadaj R. Modele, metody i algorytmy obliczeniowe sieci kinematycznych w geodezyjnych pomiarach przemieszczeń i odkształceń obiektów, Wyd. AR, Kraków 1998, s. 150.
 8. Pelzer H. Deformationsuntersuchungen auf der Basis kinematischer Modelle, Allgemeine Vermessungs-Nachrichten, Heidelberg 1987, 94, s. 49-62.
 9. Preweda E. Estymacja parametrów kinematycznego modelu przemieszczeń, Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2002, s. 102.
 10. Prószyński W., Kwaśniak M. Podstawy geodezyjnego wyznaczania przemieszczeń. Pojęcia i elementy metodyki. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006, s. 212.
 11. Wiśniewski Z. Rachunek wyrównawczy w geodezji (z przykładami), Wyd. UW-M, Olsztyn 2005, s. 474.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu