BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sanecki Józef (Akademia Morska w Szczecinie), Klewski Andrzej (Akademia Morska w Szczecinie), Jakubiuk Sławomir (Ministerstwo Obrony Narodowej), Pokonieczny Krzysztof (Ministerstwo Obrony Narodowej), Stępień Grzegorz (Akademia Morska w Szczecinie)
Tytuł
Analiza infrastruktury krytycznej z wykorzystaniem wysokorozdzielczych danych obrazowych
Analysis of The Critical Infrastructure Using Very High Resolution Imagery Data
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2013, nr II/3, s. 159-170, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Infrastruktura, Analiza obrazu
Infrastructure, Image analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia metodę analizy infrastruktury krytycznej bazującą na detekcji i identyfikacji rozpoznawanych obiektów, w oparciu o wysokorozdzielcze dane obrazowe. Autorzy scharakteryzowali zasób informacyjny zobrazowań lotniczych i satelitarnych. Wskazali również, że czynnikiem limitującym przydatność obrazów satelitarnych do analiz nie są ich wysokie możliwości pomiarowe, ale ograniczone możliwości interpretacyjne. Zwrócili również szczególną uwagę na rozdzielczość radiometryczną i spektralną pozyskiwanych obrazów wskazując, że są to krytyczne czynniki w interpretacji zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych. W artykule przedstawiono procedury analityczne obrazów oraz zastosowanie autorskich narzędzi do ich półautomatycznej interpretacji. Przedstawiona metoda obejmuje: analizę problemu i określenie celu interpretacyjnego analizy, dobór materiałów źródłowych, półautomatyczną oraz manualną interpretację, przetwarzanie wyników interpretacji w środowisku GIS i ich udostępnianie. Zgodnie z zaprojektowaną metodą wyniki analiz przestrzennych publikowane są za pomocą serwerów WWW oraz w formie mapy obrazowej. Mapa ta powstaje poprzez kartograficzne opracowanie ortofotomapy oraz jej wzbogacenie o informacje pochodzące z pozostałych źródeł danych przestrzennych.(abstrakt oryginalny)

The article presents the method of analysis of critical infrastructure, basing on the method of detection and identification of recognized objects applied very high resolution imagery data. Authors described the informative contents of both aerial and satellite images. They also showed, that factor usefulness of satellite imageries, is not their high measuring possibilities but the limited interpretative possibilities. Special attention was also paid on radiometrical and spectral resolu- tion of gaining imageries as a critical factors in interpretation of aerial and satel- lite images process. In the paper the analytic procedures of images as well as us- ing of author's tools to the semi-automatic interpretation of images, were introduced. Presented method includes: the analysis of problem and the definition of interpretative aim of analysis, the selection of source materials, semi-automatic as well as manual interpretation, the results processing in environment of Geo- graphic Information Systems and making accessible data. According to designed method the results of spatial analysis are published with application of WWW servers as well as in the image map form, which is created through cartographical study of ortophotomap, enriched with information coming from other spatial data sources.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bauer R., Piotrowski A., Stępień G. (2013). Wykorzystanie wysokorozdzielczych danych obrazowych w opracowaniach kartograficznych do celów wojskowych. Polski Przegląd Kartograficzny, Tom 45, nr 1, Warszawa.
  2. Ciołkosz A., Misztalski J., Olędzki J. (1999). Interpretacja zdjęć lotniczych. Warszawa, PWN.
  3. ERDAS Field Guide Przewodnik Geoinformatyczny, (1998). Warszawa, Geosystems Polska.
  4. Kurczyński Z., Wolniewicz W. (2006). Wysokorozdzielcze obrazy satelitarne jako żródło opracowania danych wektorowych w standardzie TBD. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol. 16, Warszawa.
  5. Maj K., Pabisiak P., Stępień G., Wysota R. (2007). Detekcja a identyfikacja od wykrywania do analizy technicznej. Magazyn geoinformacyjny GEODETA, Warszawa.
  6. Sanecki J., Klewski A., Bauer R., Stępień G., Maj K., Pabisiak P. (2012). Wykorzystanie danych teledetekcyjnych w analizie terenów trudnodostępnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Nr 283 (zeszyt 59 (nr 1/2012/II)), Rzeszów.
  7. Sanecki J. (red., praca zbiorowa) (2006). Teledetekcja pozyskiwanie danych. Warszawa, WNT.
  8. Sitek Z. (2000). Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej. Kraków, AGH.
  9. http://www.digitalglobe.com - dostęp na dzień 26.03.2012 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu