BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sojka Mariusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Murat-Błażejewska Sadżide (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Kanclerz Jolanta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Ocena możliwości retencjonowania wody w jeziorach zlewni Strugi Dormowskiej
Assessment of Water Retention Possibilities in the Catchment of the Struga Dormowska River
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2010, nr 8/1, s. 5-13, map., rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Retencja wód, Zasoby wodne, Zbiorniki wodne
Water retention, Water resources, Water container
Uwagi
streszcz., summ.
Praca naukowa finansowana jest ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy nr N305 084 32/2845
Abstrakt
Celem pracy była ocena możliwości retencjonowania wody w jeziorach, przez które przepływa rzeka Struga Dormowska, do zwiększenia gwarancji pokrycia potrzeb wodnych stawów rybnych położonych w zlewni. Struga Dormowska jest rzeką trzeciego rzędu, lewym dopływem rzeki Warty. Całkowita powierzchnia zlewni wynosi 57,2 km2. Zlewnia Strugi Dormowskiej jest zlewnią rolniczo-leśną. Struga Dormowska przepływa przez dwanaście jezior o łącznej powierzchni około 240 ha. Powierzchnia jezior jest zróżnicowana od 2 do 79,6 ha. Zlewnia Strugi Dormowskiej charakteryzuje się bardzo niskimi zasobami wodnymi. Spływ powierzchniowy wynosi około 2 dm3.s-1. km-2, a współczynnik odpływu 0,1. Realizując piętrzenie wody w jeziorach w zakresie naturalnych wahań stanów wody od 0,2 do 0,3 m, można uzyskać około 0,4 mln m3 wody w warstwie retencji użytecznej. Pozwoli to na wyrównanie odpływu w zakresie od 6 do 21% w latach wilgotnych i suchych. Piętrzenie wody w jeziorach powinno być realizowane w okresie od marca do lipca, następnie szandory z zastawek powinny być usuwane, aby przywrócić ciągłość ekologiczną rzeki. (abstrakt oryginalny)

The paper present the detailed assessment of water retention possibility in the lakes situated in the Struga Dormowska River. These activities were important to increase satisfy water needs warranty of fish ponds. Struga Dormowska is the third rank river, the left tributary of the Warta River. The area of the catchment amounts 57.2 km2. The catchment has an agri-culture-forest character and high lake density. Struga Dormowska flow through twelve lakes, which have an area of 240 ha. The area of each lake range from 2 to 79.6 ha. The catchment has a very small water resources. Specific runoff of the catchment equals about 2 dm3.s-1. km-2, and runoff coefficient about 0.1. The researches reveal that increase of lakes water retention allows to obtain high amount of disposal water, that allows to increase water needs of the fish ponds warranty satisfy located in the middle and lower part of the river. The estimation was based on amplitudes of water level in the lakes, elevation-storage curves and inventory of hydraulic structures along the river. Damming of the water in the seven lakes from 0.2 to 0.3 m in natural water level oscillations allows to gain about 0.4 mln m3 water in the usable retention layer. That allow on smoothing discharges in the river in the range from 6 to 21% in the wet and dry years respectively. The damming of the lakes should be done from March to July. In the other period it is necessary to restore the natural river continuity. Damming the water in the lakes have a positive impact on water condition in the adjacent areas. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jańczak J. (red.). Atlas jezior Polski. Tom I: Jeziora Pojezierza Wielkopolskiego i Pomorskiego w granicach dorzecza Odry. IMGW, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1996.
  2. Kondracki J. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. PWN, Warszawa 1994.
  3. Krygowski B. Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej. Część 1: Geomorfologia. PWN, Poznań 1961.
  4. Murat-Błażejewska S. Estimation of coverage of water requirements for fish (carp) ponds in the river Mała Wełna catchment. Rocz. AR Pozn. CCCX, Melior. Inż. Środ. 20, cz. I, 1999, s. 477-486.
  5. Raport dla obszaru Dorzecza Odry z realizacji art. 5 i 6 zał. II, III i IV Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu