BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zięba Zofia (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Grzesiak Ewelina (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ składu chemicznego wody geotermalnej na koszty eksploatacji systemu ciepłowniczego w Pyrzycach
Impact of Water Chemical Composition on Exploitation Coasts of Geothermal Heating Plant in Pyrzyce
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2010, nr 8/1, s. 39-45, fot., map., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Energia geotermalna, Woda, Energia
Geothermal energy, Water, Energy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono problem wpływu składu chemicznego wód geotermalnych na urządzenia techniczne systemu ciepłowniczego w Pyrzycach, a tym samym na koszty jego eksploatacji. Omówiono także zasoby geotermalne w Polsce i zakres ich wykorzystania oraz scharakteryzowano złoże wód na terenie Pyrzyc. Oceny wpływu zasolenia wody geotermalnej na system ciepłowniczy dokonano na podstawie badań jej składu fizykochemicznego oraz dokumentacji technicznej dotyczącej eksploatacji geotermii. Stwierdzono bardzo dużą mineralizację wody rzędu 115,00 g/dm3, co było przyczyną kolmatacji otworów oraz korozji rur, mimo rozwiązań technicznych zastosowanych na etapie budowy instalacji. W rezultacie spowodowało to zwiększenie przewidywanych kosztów eksploatacji, a tym samym kosztów wytwarzania energii. (abstrakt oryginalny)

The article contains problems of impact of geothermal water chemical composition on technical devices of heating plant in Pyrzyce, and therefore the costs of its operation. The paper presents geothermal water resources in Poland and characteristics of water deposit in Pyrzyce. On the basis of the water chemical composition research and exploitation documentation an evaluation of influence on heating plant has been made. Based on the analysis, very high water mineralization of 115,00 g/dm3 has been found. It has caused pipes corrosion and silting-up holes despite the use of technical solutions for the construction of installations. In result, the increase of provided exploitation and energy costs has been observed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuro Projektów "Balneoprojekt". Analiza fizykochemiczna solanki z otworu GT-2. Warszawa 1993.
 2. Górecki W. Atlas zasobów energii geotermalnej na Niżu Polskim. Towarzystwo Geosynoptyków GEOS, Kraków 1995, s. 240.
 3. Górecki W. Wody geotermalne Polski, PGI, www.pgi.gov.pl.
 4. Grzesiak E. Wykorzystanie wód geotermalnych do celów grzewczych na przykładzie Ciepłowni Geotermalnej w Pyrzycach. Praca inżynierska, Kalisz 2007, s. 64.
 5. Kępińska B., Łowczowska A. Wody geotermalne w lecznictwie, rekreacji i turystyce. Studia, Rozprawy, Monografie 113: Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2002, s. 1-78.
 6. Kulig S., Grabiec R. Geotermia Pyrzyce. Dokumentacja techniczna, Pyrzyce 2002.
 7. Lewandowski Witold M. Proekologiczne odnawialne źródła energii. WNT, Warszawa 2007, s. 254-274.
 8. Majorowicz J. Przebieg wartości stopnia geotermicznego w Polsce w przedziale głębokości 200-2500 m. Kwart. Geol., t. 15, nr 4, Warszawa 1971.
 9. Meyer Z., Szaflik Wł. Ciepłownia geotermalna w Pyrzycach - bieżąca współpraca z odbiorcami ciepła. Konferencja Międzynarodowa w Warszawie, 10-11 grudnia 2001, s. 8.
 10. Nej R. Zasoby energii geotermalnej w Polsce i możliwe kierunki jej wykorzystania. Seminarium naukowe nt.: Problemy wykorzystania energii geotermalnej i wiatrowej w Polsce. IGSMiE PAN, Kraków 1997.
 11. Nowak W., Stachel A., Ciepłownie geotermalne w Polsce - stan obecny i planowany. Czysta energia 8/2004 (34), Poznań 2004, s. 24-26.
 12. Parecki A. Ciepłownia Geotermalna w Pyrzycach - problematyka wykonania i próbowania otworów geotermalnych. Miejski system ciepłowniczy w Pyrzycach - praktyczne wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce. Międzynarodowe Seminarium Naukowo- Techniczne, Szczecin 10 luty 1996, s. 17-29.
 13. Pazdro Z., Kozerski B. Hydrogeologia ogólna. WG, Warszawa 1990, s. 624.
 14. Sokołowski J. i in. Geothermal provinces and basin in Poland. Polish Geotermal Association and Polish Academy of Sciences, Kraków 1995, s.27-32.
 15. Zimny J., Karch M., Szczotka K. Szkic prowincji okręgów geotermalnych Polski wg prof. J. Sokołowskiego i in. (1987-2008). Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. J. Sokołowskiego, Kraków 2008, www.pga.org.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu