BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kałuża Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Tymiński Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Analiza siły oporu przepływu w strefie roślinności elastycznej
Analysis of the Flow Resistance in Zones with Flexible Vegetation
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2010, nr 8/1, s. 79-91, fot., rys., tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Zbiorniki wodne, Środki ochrony roślin, Badania naukowe
Water container, Plant protection measures, Scientific research
Uwagi
streszcz., summ.
Praca finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, grant nr NN 523 5676 38
Abstrakt
Roślinność o cechach sprężystych w odmienny sposób kształtuje warunki przepływu niż roślinność sztywna. Rozpoznanie charakterystyk hydraulicznych roślinności elastycznej stanowi istotny element oceny przepustowości terenów zalewowych. W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w laboratorium wodnym Katedry Inżynierii Wodnej i Sanitarnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Przedmiotem badań wykonanych w korycie hydraulicznym była ocena oporów naturalnej roślinności odkształcającej się sprężyście pod wpływem przepływu wody. Do analizy tego zjawiska adaptowano model oporu przepływu dla roślinności wodnej, pozwalający wyznaczyć wypadkową sił oporu roślinności, z uwzględnieniem przepływu przez strukturę roślinną i ponad nią. Odpowiadało to warunkom przepływu przez zarośla wierzbowe z udziałem liści. (abstrakt oryginalny)

This paper aims to improve the reliability of the determination of flow resistance and hydraulic effects of vegetation. For this reason, laboratory flume studies with living vegetation were employed. The most notable finding was that, when compared to leafless conditions, the presence of leaves increased the friction factor up. This was strongly dependent on the flow velocity. The work shows the results of studies conducted in water laboratory the Department of Hydraulic Engineering the Poznan University of Life Sciences and Institute of Environmental Engineering Wrocław University of Environmental and Life Sciences. Subject of research done on hydraulic was to assess the direct natural vegetation under the influence of water flow. To analyze this phenomenon adopted the model of water resistance movement on vegetation. To designate determined resistance forces including vegetation structure and flow by above it. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kałuża T., Tymiński T. Określenie parametrów wytrzymałościowych naturalnej roślinności krzewiastej. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, seria Inżynieria Środowiska XV, nr 534, Wydawnictwo AR Wrocław, 2006, s. 301-312.
  2. Kokociński W. Drewno pomiary własności fizycznych I mechanicznych, Wydawnictwo Prodruk, Poznań 2004.
  3. Milbradt P., Schonert T. Ökologische Modellkomponenten in hydrodynamischen Simulationsmodellen, Wasserbaukolloquium 2006. Strömungssimulation im Wasserbau, Dresdener Wasserbauliche Mitteilungen Heft 32, 2006, s. 179-192.
  4. Pasche E. Turbulenzmechanismen in naturnahen Fließgewässern und die Möglichkeiten ihrer mathematischen Erfassung. Mitt. Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft, RWTH Aachen, Heft 52, Aachen 1984.
  5. Pasche E., Deussfeld N. Hydro- und Morphodynamik in Seegraswiesen. HANSA International Maritime Journal 5, 2003, p. 67-73.
  6. Petryk S., Bosmajian G. Analysis of flow through vegetation, Journal of the Hydraulics Division, Proc. ASCE vol.101, no. HY7. 1975.
  7. Tymiński T./red./, Kałuża T., Rembeza L. Analiza wpływu roślinności sprężystej na warunki hydrauliczne przepływu w korytach zarośniętych. Tom 1: Właściwości mechaniczne roślin giętkich. Monografia. Wydawn. Uniw. Przyrodn. we Wrocławiu, Wrocław 2007, s.82.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu