BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parzych Krzysztof (Uniwersytet Pomorski w Słupsku), Ciupek Arkadiusz (Uniwersytet Pomorski w Słupsku)
Tytuł
Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie sektora organizacji i obsługi ruchu turystycznego w nadmorskiej strefie turystycznej Pobrzeża Bałtyku
The Impact of the COVID-19 Pandemic on Tourist Traffic in the Coastal Areas of the Polish Baltic Coast
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2023, nr 67, s. 25-41, rys., tab., wykr., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Badanie ruchu turystycznego, Formy organizacyjne w turystyce, Zagospodarowanie turystyczne, Pandemia, COVID-19
Tourism movement research, Organisational form in tourism, Development of tourist facilities, Pandemic, COVID-19
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska Północna, Wybrzeże Bałtyku
Northern Poland
Abstrakt
W artykule podjęto zagadnienie oceny wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie sektora organizacji i obsługi ruchu turystycznego w nadmorskiej strefie turystycznej Pobrzeża Bałtyku. Do realizacji podjętego zadania badawczego wykorzystano dane Banku Danych Lokalnych GUS dotyczące wybranych mierników i wskaźników zagospodarowania i ruchu turystycznego w 36 gminach oraz w 15 powiatach nadmorskich. (abstrakt oryginalny)

The COVID-19 pandemic has had an impact on the functioning of the world economy. The lockdowns introduced several times and the related restrictions on the freedom of movement of the population and the suspension of the activities of most tourist enterprises had a negative impact on the functioning of the tourism sector, especially in those areas whose development is strongly related to tourist services. This study analyzes changes in the functioning of tourism development and traffic in the coastal tourist zone in connection with the COVID-19 pandemic. Data from the Local Data Bank of the Central Statistical Office (GUS) in the field of selected indicators and measures of tourism development and traffic in communes and poviats of the coastal tourist zone BY the Baltic Coast were used. The results of the study indicate that the COVID-19 pandemic and the related sanitary and epidemic restrictions have had a significant impact on the tourism industry. To a much greater extent, the impact of the COVID-19 pandemic was visible in the values of measures and indicators describing tourism, and to a lesser extent in the values of measures and indicators relating to tourism development. The changes affected the tourist development to a small extent. The variability in the number of facilities and bed places was marked to a small extent, most in the communes of Puck, Nowodworski and Kołobrzeg, and to the smallest extent in the municipal poviats: Gdynia, Gdańsk, Sopot and in the Wejherowo poviat. A much higher degree of variability concerned selected measures and indicators of tourist traffic, i.e. the number of overnight stays and the number of overnight stays, both for domestic and foreign tourists. The highest was in the districts of Kamień, Kołobrzeg and the cities of Świnoujście and Sopot. In most municipalities and coastal districts, a clear compensation of tourist traffic is recorded in the post-pandemic period, which is expressed in significantly increased indicators of the number of overnight stays and the number of overnight stays. At the same time, there are communes where the downward trend in the number of tourists and the number of overnight stays during the COVID-19 pandemic continues in subsequent years. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adinolfi M.C., Harilal V., Giddy J.K. 2020. Travel stokvels, leisure on lay-by, and pay at your pace options: The post COVID-19 domestic tourism landscape in South Africa. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 10(1): 302-317.
 2. Chang C.L., McAleer M., Ramos V.A. 2020. Charter for sustainable tourism after COVID-19. Sustainability, 12, 3671. https://doi.org/10.3390/su12093671
 3. Collins-Kreiner N., Ram Y. 2020. National tourism strategies during the COVID-19 pandemic. Annals of Tourism Research, 103076. https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.103076
 4. Deb S.K., Nafi S.M. 2020. Impact of COVID-19 pandemic on tourism: Recovery proposal for future tourism. GeoJournal of Tourism and Geosites, 33(4 Supplement): 1486-1492. https://doi.org/10.30892/gtg.334spl06-597
 5. Hall C.M., Scott D., Gössling S. 2020. Pandemics, transformations and tourism: Be careful what you wish for. Tourism Geographies, 22(3): 577-598. https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1759131
 6. Kowalczyk-Anioł J., Pawlusiński R. 2021. Miasto turystyczne wobec pandemii COVID-19. Pierwsze doświadczenia w świetle literatury przedmiotu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, 76: 203-222.
 7. Kowalska K., Niezgoda A. 2020. COVID-19 as a Tourist Activity Inhibitor as Evidenced by Poles' Holiday Plans. Studia Periegetica, 4(32): 9-24. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.6526
 8. Kreiner N.C., Ram Y. 2021. National tourism strategies during the Covid-19 pandemic. Annals of Tourism Research, 89, 103076. https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.103076
 9. McCartney G. 2020. The impact of the coronavirus outbreak on Macao. From tourism lockdown to tourism recovery. Current Issues of Tourism, 2683-2692. https://doi.org/10.1080/13683500. 2020.1762549
 10. Meng Y., Khan A., Bibi S., Wu H., Lee Y., Chen W. 2021. The effects of COVID-19 risk perception on travel intention: Evidence from Chinese Travelers. Frontiers in Psychology, 12, 655860. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.655860
 11. Mensah E.A., Boakye K.A. 2021. Conceptualizing post-COVID 19 tourism recovery: A three-step framework. Tourism Planning & Development, 1-25. https://doi.org/10.1080/21568316.2021.1945674
 12. Milano C., Novelli M., Cheer J.M. 2019. Overtourism and tourismphobia: A journey through four decades of tourism development, planning and local concerns. Tourism Planning & Development, 16(4): 353-357.
 13. Napierała T., Leśniewska-Napierała K., Burski R. 2020. Impact of Geographic Distribution of COVID-19 Cases on Hotels' Performances: Case of Polish Cities. Sustainability, 12(11), 4697. https://doi.org/10.3390/su12114697
 14. Obłąkowska K.A. 2022. Sektor turystyczny w Polsce w przededniu i obliczu pandemii COVID-19. Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 5, 2: 117-137.
 15. Owsiak J., Sewerniak J. 1980. Geograficzne podstawy użytkowania turystycznego strefy nadmorskiej. Instytut Turystyki, Warszawa.
 16. Panasiuk A. 2020. Przyczynek do badań nad wpływem pandemii na stan gospodarki turystycznej. Turystyka w Naukach Społecznych, 3: 55-70.
 17. Sadecki W. 2022. Wpływ pandemii COVID-19 na podróże służbowe w branży małych i średnich przedsiębiorstw. Studia Periegetica, 2(38): 47-62. https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.9324
 18. Sigala M. 2020. Tourism and COVID-19: Impacts and implications for advancing and resetting industry and research. Journal of Business Research, 117: 312-321. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.06.015
 19. Sztuk A. 2021. Zmiany w wyborach destynacji turystycznych w okresie pandemii COVID-19: szansa dla małych miast. [W:] W. Nowak, K. Szalonka (red.), Zdrowie i style życia. Ekonomiczne, społeczne i zdrowotne skutki pandemii. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 155-176.
 20. Walas B., Kruczek Z. 2020. The impact of COVID-19 on tourism in Kraków in the eyes of tourismentrepreneurs. Studia Periegetica, 2: 79-95. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.3664
 21. Zajadacz A. (red.) 2021. Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. T. 13: Zmiany w budżecie czasu wolnego i zachowaniach wolnoczasowych mieszkańców dużych miast w wyniku pandemii COVID-19. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.14746/rrpr.2023.67s.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu