BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Książek Leszek (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków), Michalik Alicja (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), Nowak Jarosław (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), Połoska-Wróbel Anna (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie)
Tytuł
Ocena zmian warunków hydrodynamicznych na uregulowanym odcinku potoku Smolnik
Evaluation of Hydrodynamic Conditions Changes on the Smolnik Stream
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2010, nr 8/1, s. 93-104, fot., rys., tab., wykr., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Woda, Zbiorniki wodne, Zarządzanie zasobami wodnymi
Water, Water container, Management of water resources
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem prezentowanej pracy jest ocena zmian warunków hydrodynamicznych na odcinku potoku Smolnik, jakie zaszły w okresie 3 lat po umocnieniu lewego brzegu narzutem kamiennym oraz gabionami prostopadłymi do koryta potoku. W latach 2008 i 2009 wykonano serie pomiarów, każda z nich zawierała pomiary profilu podłużnego, przekrojów poprzecznych koryta i składu granulometrycznego materiału dennego. Wyniki tych prac wykorzystano do obliczenia wielkości hydrodynamicznych, takich jak: średnia prędkość, moc strumienia, naprężenia styczne i intensywność transportu rumowiska wleczonego przy zastosowaniu równania Bagnolda. Można było stwierdzić, że prace regulacyjne spełniły swoje zadania i erozja boczna została zahamowana. Lokalnie wystąpiło nasilenie erozji wgłębnej. Analiza zmian w profilu podłużnym potoku oraz przebieg zmian składu granulometrycznego rumowiska wykazały, że po 2 latach od wykonania prac regulacyjnych pojawiła się tendencja na badanym odcinku do powrotu do wcześniejszych warunków hydrodynamicznych. (abstrakt oryginalny)

The aim of presented research was evaluation of hydrodynamic conditions changes on the regulated sector of the Smolnik stream. The measurements were carried out in 2008 and 2009. Each series of this study included measurements of the longitudinal profile, cross-sections of channel and the bed material granulation. Results of these works were used to calculate the hydrodynamic quantities as mean velocity, stream power, shear stresses and bedload transport (by the Bagnold equation). It was possible to ascertain that the control works came to expectation and bank erosion was stopped. Locally an intensification of bed erosion had place. An analysis of the longitudinal profiles and course of grain-size composition of the bed material changes proved, that 2 years after control works realization tendency to return to early hydraulic conditions was appeared. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Godzic R. Ocena intensywności erozji na wybranym odcinku potoku Smolnik. Manuskrypt Katedry Inżynierii Wodnej, Akademia Rolnicza, Kraków 2005.
 2. Hooke J.M. An Analysis of the processes of river bank erosion. J. Hydrol. 42, 1979, s. 39-62.
 3. Kaszowski L. Współczesne procesy erozji, transportu i sedymentacji rzecznej w zlewni potoku Tenczyńskiego. Prace Geogr. UJ 12, 1965, s. 43-70.
 4. Książek L. Degradacja koryt rzecznych jako skutek działalności człowieka. Mat. konf. "Typologia i warunki referencyjne wód powierzchniowych" IMGW Kraków, Kraków 2005.
 5. Michalik A. Badania intensywności transportu rumowiska wleczonego w rzekach karpackich. Zesz. Nauk. Akademii Rolniczej w Krakowie. Rozprawa habilitacyjna Nr 138. Kraków 1990.
 6. Nowak J. Ocena zmian hydrodynamicznych na uregulowanym odcinku potoku Smolnik. Uniwersytet Rolniczy, Kraków 2009.
 7. Odgaard A.J. Stream bank erosion along two rivers in Iowa. Water Resources Res. 23(7), 1987, s. 1225-1236.
 8. Teisseyre A.K. Współczesne procesy rzeczne w dorzeczu górnego Bobru i Strzegomki (Sudety Środkowe). Geol. Sudetica, 12 (2), 1977, s. 93-109.
 9. Tekielak T., Michalik A., Bąk Ł., Książek L. Wpływ wezbrań na intensywność procesów fluwailnych na przykładzie koryta potoku Smolnik. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN Kraków 2007, s. 167-178.
 10. Tekielak T. Ocena intensywności procesów erozji bocznej i dennej na wybranych ciekach górskich (potoki Kasinka i Smolnik, odcinek rzeki Łososiny). Rozprawa doktorska, AR Kraków 2007.
 11. Thorne C.R. Bend Scour and Bank Erosion on the Meandering Red River, Louisiana [w:] Lowland Floodplaing Rivers: Geomorphological Perspectives, red.: Carling P.A., Petts G.E, 1992, s. 95-115, John Willey and Soons Ltd.
 12. Wollman M.G. Factors influencing erosion of a cohesive river bank. Am. J. Sci. 257, 1959, s. 204-216.
 13. Wollman M.G., Brusch L.M. Factors controlling the size and shape of stream channels in course noncohesive sands. U.S. Geol. Surv. Prof. Pap. 282-G 1, 1961, s. 183-210.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu