BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefanek Paweł, Sorbjan Paweł, Stępień Michał
Tytuł
Monitoring i jego wykorzystanie w eksploatacji i projektowaniu rozbudowy składowiska "Żelazny Most"
The Importance of Geotechnical Monitoring for Safe Exploitation and Development of "Zelazny Most" Tailings Pond
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2010, nr 8/1, s. 105-116, map., rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Monitoring, Składowiska odpadów
Monitoring, Landfill sites
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Składowisko odpadów poflotacyjnych "Żelazny Most" jest jednym z największych tego typu obiektów na świecie. Ze względu na obecną wysokość zapór wykonanych z materiałów odpadowych, a także położenie geograficzne, eksploatacja i rozbudowa składowiska stanowi duże wyzwanie dla inżynierów. Projektowanie zapór składowiska odbywa się na podstawie tak zwanej metody obserwacyjnej, która jest metoda aktywną - obserwacje zachowania się składowiska dają podstawę do procesu projektowania. W tym celu niezbędne jest bardzo staranne monitorowanie składowiska. Na składowisku "Żelazny Most" stosuje się rozbudowany system monitoringu do pomiarów i obserwacji różnego rodzaju parametrów pracy składowiska. Monitoring prowadzony na składowisku dotyczy: zjawisk filtracji w korpusie zapory i w podłożu, przemieszczeń poziomych i pionowych zapory i podłoża, aktywności parasejsmicznej w podłożu, wydajności filtracji oraz pewnych wybranych parametrów ekologicznych, np. zasolenia wód podziemnych. Dane otrzymywane z sieci aparatury kontrolno-pomiarowej i wyniki okresowych inspekcji wizualnych są wykorzystywane do codziennej oceny stanu technicznego składowiska "Żelazny Most". Składowisko "Żelazny Most" jest przykładem obiektu hydrotechnicznego, przy którym do eksploatacji i projektowania dalszej rozbudowy wykorzystuje się wyniki monitoringu. (abstrakt oryginalny)

Zelazny Most tailings pond is one of the biggest objects of such type in the world. Due to the present height of the dams constructed from post flotation materials as well as location of the pond, "Żelazny Most" is a challenging task for engineers. Dam design is based on observational method, which is an active design method accounting for current observations. Therefore careful monitoring of the tailings pond is required that includes both visual inspections and instrumentation aimed at analyses of vast amount of different data. Monitoring of dam operation (i.e. seepage, deformations, pore pressure, seismicity, some ecological parameters like groundwater salinity and more). Data collected from monitoring equipment and visual inspections are used for everyday technical state and safety assessment of the dams as well as for designing process. "Żelazny Most" tailings pond is an example of hydrotechnical object where monitoring results are on the current basis used for design, construction and development. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Nicholson D., Tse C., Penny C. The Observational Method in ground engineering: principles and applications. Report 185. Construction Industry Research and Information Association. London 1999.
  2. Peck, R. B. Advantages and limitations of the observational method in applied soil mechanics. Geotechnique 19, No. 2, s. 171-187, 1969.
  3. Powderham A.J. The Observational Method - application through progressive modification. Civil Engineering Practice. Fall/Winter 1998.1998, s. 87-110.
  4. Powderham A.J., Nicholson D.P. The observational method in geotechnical engineering. The Institution of Civil Engineering. Thomas Telford. London 1996.
  5. Terzaghi K., Peck R. Soil Mechanics in Engineering Practice. 2nd Edition. John Wiley & Sons, New York 1967 pp 294, 62.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu