BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Machajski Jerzy (Politechnika Wrocławska), Olearczyk Dorota (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Analiza możliwości energetycznego wykorzystania istniejącego piętrzenia w km 10+100 biegu rzeki Biała Lądecka
Analysis of Possibilities of Existing Damming Up Enrgetistic Use in 10+100 km of the Biała Lądecka River Course
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2010, nr 8/1, s. 141-152, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii, Energia elektryczna, Elektrownie wodne
Renewable energy sources, Electric power, Hydroelectric power station
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono propozycję wykorzystania piętrzenia w km 10+100 biegu rzeki Biała Lądecka. Z uwagi na wymóg nakazujący, aby do roku 2015 w ogólnej produkcji energii elektrycznej kraju członkowskiego UE, 15% pochodziło ze źródeł odnawialnych, na konkretnym przykładzie pokazano jedno z dostępnych źródeł - energetykę wodną, stąd każde dostępne piętrzenie powinno w jakimś stopniu poprawić istniejący w Polsce niekorzystny udział źródeł odnawialnych w bilansie produkowanej energii elektrycznej. Dla piętrzenia w km 10+100 wykazano możliwość uzyskania mocy instalowanej do 100 kW, jak również możliwość zwiększenia piętrzenia o około 0,50 m i mocy instalowanej do około 125 kW. Opisano ujęcie wody i sposób jej doprowadzenia do budynku elektrowni na podstawie krótkiej derywacji. Zwrócono uwagę na wpływ istniejącego piętrzenia na ważną w Kotlinie Kłodzkiej problematykę ochrony przeciwpowodziowej, podkreślono potrzebę spełnienia wymogów ochrony środowiska, w tym zapewnienia swobodnej migracji ryb przez stopień piętrzący. (abstrakt oryginalny)

In the paper a proposal of water damming use in 10+100 km of the Biała Lądecka river course is presented. Considering a compelling requirement that till 2015 in UE member's country 15 % of total energy should come from renewable sources, the real example of one of accessible sources is shown - water power engineering, hence every available damming up should improve to a certain degree an existing in Poland unfavourable share of renewable sources in balance of produced electric energy. For water damming in km 10 + 100 it was indicated a possibility to obtain a 100 kW of installed power and also a possibility of water damming rise of about 0,50 m with increasing installed power to 125 kW. Water intake and water supply to hydro-electric power station using short approach flume is described. The attention is paid to an influence of existing damming up on important in Kotlina Kłodzka aspects of flood protection, need of requirements fulfilment of environmental protection are emphasized, in this an assurance of fishes free migration through fall-stage. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Budziło B., Wieczysty A. Projektowanie ujęć wody powierzchniowej. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków 2001.
  2. Fal B., Stachy J. Regionalne wartości wskaźnika stopnia redukcji przepływów maksymalnych w Polsce. Przegląd Geofizyczny. Rocznik XXIX, zeszyt 4/1984. PWN Warszawa.
  3. Hoffmann M. Małe elektrownie wodne - poradnik. Wydawnictwo Nabba Sp. z o.o. Warszawa 1992.
  4. Jain S.C. Open-channel flow. John Wiley & Sons, Inc. New York 2001.
  5. Kubrak J., Nachlik E. Hydrauliczne podstawy obliczania przepustowości koryt rzecznych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
  6. Machajski J., Olearczyk D. Analiza możliwości energetycznego wykorzystania piętrzenia rzeki Biała Lądecka w km 10+100 jej biegu w miejscowości Ołdrzychowice Kłodzkie. Wrocław 2009.
  7. Obliczenia hydrauliczne przelewów budowli wodno-melioracyjnych. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych. PWRiL, Warszawa 1986.
  8. Studium ochrony przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Kłodzka. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego. Wrocław, grudzień 2004.
  9. Świtajski M. Mała energetyka wodna. Inżynier Budownictwa nr 4/2008, s. 66-70.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu