BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zapart Justyna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Charakterystyka prędkości wiatru w rejonie składowiska odpadów przemysłowych "Żelazny Most"
Characteristics of Wind Speed in the Region of Tailing Pond "Żelazny Most"
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2010, nr 8/1, s. 203-211, map., tab., wykr., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Składowiska odpadów, Warunki meteorologiczne
Landfill sites, Meteorological conditions
Uwagi
streszcz., summ.
Badania naukowe finansowane ze środków na naukę w latach 2009/2010 jako projekt badawczy N N305 222937.
Abstrakt
W pracy przeanalizowano pomiary prędkości wiatru zanotowane o godzinach 6, 12, 18 UTC za pomocą automatycznych stacji meteorologicznych Maws 101 - Vaisala, w rejonie składowiska odpadów flotacji miedzi "Żelazny Most", w okresie 2003-2009. Pomiary wykonano na czterech stacjach różnie zlokalizowanych względem składowiska. Niski współczynnik tarcia powierzchni składowiska akwen o powierzchni 600 ha i nadbudowane plaże oraz jego wyniesienie na wysokość prawie 60 m powyżej naturalnego terenu, powoduje wzrost prędkości wiatru. Ważne jest położenie stacji, pora dnia oraz pora roku. Największe różnice między stacjami zaobserwowano o godzinie 12 UTC, a najmniejsze o 6 UTC. Największe prędkości wiatru notowane są również wiosną i jesienią oraz na stacji Zapora, położonej na plaży składowiska. (abstrakt oryginalny)

The paper presents measurements of wind speed recorded at 6, 12, 18 UTC at the automatic meteorological stations Maws 101- Vaisala on the area of tailing pond "Żelazny Most" in the period 2003-2009. Measurments were on four stations placed on different location versus the tailing pond. Low coefficient friction on the tailing pond surface (about 600 ha) and elevation on the height about 60 m over the natural terrain affect the increase of wind speed. Important factors are: stations location, the hour of day and the year seasont. The biggest differences beetwen stations are obserwed at 12 UTC, the smallest at 6 UTC. The fastest wind speeds are recorded in spring and in autumn and on Zapora station. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czarnecka M., Nidzgorska-Lencewicz J. Charakterystyka turbulencji na podstawie prędkości wiatru w rejonie Stargardu Szczecińskiego. Acta Agrophysica, 9(2), 2007.
  2. Czaban S., Lasota-Angelow Z. Ocena wpływu 30 letniej eksploatacji składowiska Żelazny Most na stan środowiska w rejonie. Monografia 30-lecia eksploatacji składowiska Żelazny Most, 2007.
  3. Flaga A. Inżynieria wiatrowa. Podstawy i zastosowania. Arkady, 2008.
  4. Głowicki B., Otop I. i inni. Klimat. Opracowanie Ekofizjograficzne dla Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, 2005.
  5. Parczewski W. Struktura dobowego przebiegu dolnych cisz atmosferycznych w Warszawie. Wiadomości Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, 2-3, 1973.
  6. Sienkiewicz R. i inni. Analiza wpływu składowiska "Żelazny Most" jako budowli hydrotechnicznej na lokalne warunki meteorologiczne na podstawie danych z archiwalnych sieci pomiarowych. IMGW we Wrocławiu, 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu