BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zapart Justyna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Zastosowanie GIS w modelowaniu hydrogeologicznym na przykładzie ujęcia Serby
Application of GIS in Groundwater Modeling Example of Water Intake Serba
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2010, nr 8/1, s. 225-237, map., rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Woda, Bazy danych, Zbiorniki wodne
Water, Databases, Water container
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wykorzystanie wód podziemnych oraz eksploatacja i ochrona ich ujęć to jedne z ważniejszych zagadnień, którymi zajmuje się współczesna hydrogeologia. Niniejszy referat przedstawia możliwości wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej (GIS) z zastosowaniem aplikacji ArcGis i Surfer do analizy danych archiwalnych i wyników badań terenowych. Dzięki zastosowaniu technik GIS szerokie spektrum informacji geograficznych, geologicznych i hydrogeologicznych zostało ujęte w formę bazy danych opisowych oraz połączonych z nią danych graficznych. Jako przykład pokazano użycie warstw informacyjnych stworzonych w wymienionym oprogramowaniu w modelowaniu hydrogeologicznym oraz w wyznaczeniu strefy ochronnej dla ujęcia Serby. (abstrakt oryginalny)

The most important issues modern hydrogeology is: exploitation and protection of groundwater intakes. This paper presents, the area where located is the water inake Serby, possibility of using Geographic Information System using applications Arcgis, Surfer for the analysis of archival data and results of field studies. Many geographic, geological and hydrogeological information presented in the described and graphical database. The result was the groundwater model and the protection zone for water intake Serby. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson M., Woessner W. Applied Groundwater Modeling. Academic Press 1992.
 2. Bocheńska T., Kalisz M. Wybrane problemy hydrogeologii górniczej lubińsko-głogowskiego obszaru miedzionośnego. Współczesne Problemy Hydrogeologii 1997.
 3. Bocheńska T., Poprawski L. (red.). Kenozoiczne zbiorniki wód podziemnych rejonu Lubin-Głogów. Acta Universitas Wratislaviensis, 1998.
 4. Chudy K. Zastosowanie systemów GIS do gromadzenia i unifikacji danych w obszarach działalności górniczej. Modelowanie przepływu wód podziemnych, Acta Univ. Wratis. Hydrogeologia 2004.
 5. Dąbrowski S., in. Dokumentacja hydrogeologiczna dla ustanowienia stref ochronnych ujęcia wód podziemnych. Hydroconsult 1994.
 6. Dąbrowski S., in. Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów zwykłych wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych podsystemu wodonośnego wysoczyzny leszczyńskiej regionu wielkopolskiego, część województw: leszczyńskiego, legnickiego, zielonogórskiego i poznańskiego. Przedsiębiorstwo Geologiczne "Proxima" S.A. 1994.
 7. Gurwin J. Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód podziemnych Pradolina Barycz - Głogów (W) (GZWP nr 302), tom II. 2007.
 8. Gurwin J., Serafin R. Budowa przestrzennych modeli koncepcyjnych GZWP w systemach GIS zintegrowanych z MODFLOW. Materiały konferencyjne III Konferencji Naukowej Modelowanie przepływu wód podziemnych 2008.
 9. Kistowski M., Iwańska M. Systemy informacji geograficznej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe 1997.
 10. Łukasiewicz J., in. Projekt prac geologicznych na wykonanie otworów piezometrycznych do monitoringu jakości i ilości wód podziemnych w rejonie ujęcia "Serby" dla m. Głogowa. Pracownia Geologiczna Łukasiewicz S.C. 2000.
 11. Malinowska-Pisz A. Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000 ark. Szlichtyngowa z objaśnieniami. Przedsiębiorstwo Geologiczne "Proxima" S.A, 2000.
 12. Michalska E. Mapa geologiczna Polski 1:50 000 ark. Szlichtyngowa z objaśnieniami. PIG, 1995.
 13. Okła K. (red) - opracowanie zbiorowe. System informacji przestrzennej w lasach państwowych - podręcznik użytkownika leśnej mapy numerycznej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C., 2000.
 14. Opracowanie Ekofizjograficzne dla Województwa Dolnośląskiego. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne, 2005.
 15. Szymanko J. Koncepcje systemu wodonośnego. Wydawnictwo Geologiczne, 1980.
 16. Wang H.F., Anderson M.P. Intoduction to Groundwater Modeling. W.H. Freeman and Co, 1982.
 17. Zaleska M., in. Dokumentacja hydrogeologiczna wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, trzeciorzędowych i kredowych woj. Legnickiego. Przedsiębiorstwo geologiczne "Proxima" S.A, 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu