BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Potocki Arkadiusz (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Metoda ustalania obsad osobowych w sferze zarządzania R. Rosenkranza
R. Rosenkranz Personnel Selection Method in Area of Management
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1995, nr 458, s. 31-45, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie personelem, Metody organizatorskie, Zatrudnienie, Praca administracyjno-biurowa, Wielkość zatrudnienia, Optymalizacja zatrudnienia
Enterprise management, Personnel management, Organizational methods, Employment, Office and administrative work, Volume of employment, Workforce optimization
Uwagi
summ
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest problematyce optymalizacji zatrudnienia, w szczególności zatrudnienia w sferze prac adminstracyjno-biurowych. Omówiono metodę R. Rosenkranza wprowadzoną w Niemczech w latach 60-tych, a także dokonano analizy jej zalet i wad.

The article consists of there parts. The first presents a classification of methods of personnel selection. Typologies worked out by Polish and German authors are introduced. One of them is H. Wittlage's classification which incorporates the R. Rosenkranz method. Its assumptions as well as procedural stages and ancillary techniques are presented here. The third part is attempt at an evaluation of the method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analyse der Methoden zur Personalbedarfsermittlung im Verwaltungsbereich, praca zbiorowa pod red. H. Wittlage, Fachhochschulle Munster 1989.
 2. Kafel T., Metoda ustalania obsady centralnego działu obsługi biurowej w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe" AE, Kraków 1994, nr 428.
 3. Lisiński M., Metoda Heinischa-Samaana, "Zeszyty Naukowe" AE, Kraków 1993, nr 412.
 4. Martyniak Z., W sprawie klasyfikacji metod i technik organizacji i zarządzania, "Przegląd Organizacji" 1976, nr 8.
 5. Mikołajczyk Z., Metody i techniki organizacji i zarządzania - próba klasyfikacji, "Przegląd Organizacji" 1976, nr 7.
 6. Mreła H., Koncepcje klasyfikacji metod i technik organizatorskich, "Przegląd Organizacji" 1977, nr 5.
 7. Rosenkranz R., Personalbedarfsrechnung in. Bürobetrieben, "Das Rationelle Büro" 1968, Nr. 12.
 8. Rozenkranz R., Die Stichprobe bei Personalbedarfsberechnungen, "Bürotechnik" 1978, Nr. 11.
 9. Rosenkranz R., Personalbedarfsberechnungen als Voraussetzung und Folge von Rationalisirunsuntersuchungen in. Geld und Kreditinstituten, "Das Rationelle Büro" 1970, Nr. 8.
 10. Strzelecki T., Doskonalenie organizacji pracy, PWE, Warszawa 1984.
 11. Strzelecki T., Badanie i projektowanie systemów zarządzania, IW ZZ, Warszawa 1986.
 12. Trepczyński A., Woźniakowski M., Normowanie pracy na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych, PWE, Warszawa 1987.
 13. Wittlage H., Unternehmensorganisation. Verlag Neue Wirtschafts-Biefe, Herne-Berlin 1976.
 14. Wittlage H., Quantitative Personalbedarfsrechnung im Verwaltungsbereich von Unternehmen, "Zeitschrift Fuhrung + Organisation" 1994, Nr. 4.
 15. Wosik R., Adamski J., Normowanie obsad robotników służb pomocniczych i pracowników umysłowych, PTE, Katowice 1979.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu