BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sosnowska Alicja
Tytuł
Przemysł światowy u progu XXI wieku
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 1994, nr 391, s. 9-28
Słowa kluczowe
Przemysł, Innowacyjność gospodarki, Postęp naukowo-techniczny, Rozwój przemysłu, Innowacje techniczne, Internacjonalizacja badań naukowych, Kierunki rozwoju techniki, Regionalizacja, Gospodarka światowa, Korporacje międzynarodowe, Struktura przemysłu, Technopolia, Ekologiczne bariery rozwoju gospodarczego, Globalna polityka ekologiczna, Polityka ekologiczna przedsiębiorstwa, Rozwój zrównoważony
Industry, Innovation economy, Progress in science and technology, Industry development, Technical innovations, Internationalization of scientific research, Trends in development of technology, Regionalization, World economy, International corporation, Industrial structure, Technopole, Environmental barriers to economic development, Global environmental policies, Enterprises ecological politics, Sustainable development
Firma/Organizacja
Klub Rzymski
Abstrakt
Omówiono tendencje innowacyjne w technice i technologii i kierunki ich rozwoju (przemysł komputerowy, sieci komputerowe, robotyzacja, inżynieria materiałowa, biotechnologia itp), nowe tendencje w rozwoju firm przemysłowych (wielkie korporacje, technopole), zagrożenia globalne związane z rozwojem współczesnego przemysłu (degradacja środowiska naturalnego, nieracjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, przeludnienie, niedorozwój regionalny) i podejmowane działania dla zrównoważonego ekologicznie rozwoju społeczno-gospodarczego świata (globalizacja - regionalizacja- dostosowanie).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu