BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bodzianny Jolanta
Tytuł
Bilans instytucji ubezpieczeniowej
The Balance Sheet of Insurance Institution
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (1), 1995, nr 693, s. 119-127, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Instytucje ubezpieczeniowe, Rachunkowość finansowa, Sprawozdanie finansowe, Bilans, Wynik finansowy
Insurance institute, Financial accounting, Financial statements, Balance sheet, Financial performance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ze względu na ochronę ubezpieczonych cała gospodarka finansowa instytucji ubezpieczeniowej jest szczegółowo uregulowana przepisami prawa. Autorka omówiła zawartość obowiązkowego sprawozdania finansowego i jego poszczególne elementy.

This article is dedicated to structure of the balance sheet of insurance institution. The balance sheet is the main source of information about the finance and estate situation of an insurance company position. Balance sheet provide a great deal of useful information to those interested in analyzing the financial well-being of a company. The balance sheet, also known as the statement of financial position reports us of a given point in time the resources of a business (assets), its obligations (liabilities) and the residual ownership claims against its resources (owners' equity) of insurance company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Banasiński A.: Ubezpieczenia gospodarcze. Warszawa 1993.
  2. Biały A.: Wyniki polskich towarzystw ubezpieczeniowych w 1993 r. "Rzeczpospolita" 1993 nr 111.
  3. Łańcucki J.: Finanse ubezpieczeń gospodarczych. Warszawa 1993.
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.12.1990 r. w sprawie zasad rachunkowości ubezpieczeniowej i sprawozdawczości finansowej oraz zasad obliczania wyniku finansowego ubezpieczycieli. Dz.U. 1991 nr 6, poz. 23; zm. Dz.U. 1992 nr 12, poz. 48.
  5. Sangowski T.: Ubezpieczenia gospodarcze. Poznań 1993.
  6. Ustawa z dnia 28.07.1990 r. o działalności ubezpieczeniowej. Dz.U. nr 59, poz. 344; zm. Dz.U. 1993 nr 5, poz. 21; nr 44, poz. 201.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-1278
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu