BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wnęk Zdzisław
Tytuł
Ewidencyjne skutki uwłaszczenia gruntów, budynków i innych urządzeń w przedsiębiorstwach państwowych
Effects of Enfranchisement of Land, Buildings and Other Means in State Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (1), 1995, nr 693, s. 199-205, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Przekształcenia własnościowe, Własność nieruchomości, Nieruchomości, Nieruchomości gruntowe, Rachunkowość finansowa, Ewidencja księgowa
Ownership transformations, Ownership of real property, Real estate, Ground real estate, Financial accounting, Accounting records
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono księgowy aspekt uwłaszczenia nieruchomości gruntowych, budynków i innych urządzeń w przedsiębiorstwach państwowych.

This article is concentrating on some legal - accounting subjects connected to the enfranchisement of lands and buildings in the state owned enterprises. The author is trying to arrange legal regulations regarding this process and resulting in formal steps, which are to be undertaken by enterprises, as well as subjects connected to economical - financial consequences in the book keeping accompanying this process. The author is of the opinion, that the issues touched in the article can be useful for employees of financial - accounting departments of the state owned enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Płoszański T.: Wykaz kont dla przedsiębiorstw przemysłowych. Warszawa 1992.
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.01.1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (Dz.U. 1991 nr 10, poz. 35 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.03.1993 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczania osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu (Dz.U. 1993 nr 23, poz. 97).
  4. Ustawa o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. 1992 nr 6, poz. 277 z późn. zm.).
  5. Ustawa z dnia 29.04.1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. 1991 nr 30, poz. 127; nr 103, poz. 446; nr 107, poz. 464; Dz.U. 1993 nr 47, poz. 212).
  6. Ustawa z dnia 29.09.1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. 1990 nr 79, poz. 464; Dz.U. 1991 nr 83, poz. 254; Dz.U. 1992 nr 91, poz. 455).
  7. Zarządzenie Prezesa GUS nr 41 z dnia 2.12.1993 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie statystyki finansów i środków trwałych (Dz.Urz. GUS 1993 nr 20, poz. 122).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-1278
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu