BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kryńska Elżbieta
Tytuł
Typ gospodarki rynkowej w Polsce : próba oceny
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1995, nr 704, s. 93-100, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Procesy transformacji w krajach postkomunistycznych: ocena, kierunki dalszych działań
Słowa kluczowe
Gospodarka rynkowa, Typologia systemów gospodarczych, Ocena procesu transformacji, Banki centralne, Polityka pieniężna, Polityka podatkowa, Interwencjonizm państwa, Rynek kapitałowy, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Polityka gospodarcza, Gospodarka
Market economy, Typology of economic system, Evaluation of the transformation process, Central banks, Monetary policy, Tax policy, Government intervention, Capital market, Systemic transformation, Economic policy, Economy
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza podstawowych czynników pozwalających na przyporządkowanie gospodarki polskiej połowy lat 90-tych do określonego typu gospodarki rynkowej. Dla tej analizy autorka przyjęła dwa modele gospodarki rynkowej w zależności od roli państwa w gospodarce: interwencjonistyczna gospodarka rynkowa i gospodarka wolnorynkowa. Posługując się różnymi kanonami dotyczącymi gospodarki wolnorynkowej autorka stwierdziła, że odległość jaka dzieli nas od tego modelu jest nie tylko bardzo duża, ale wręcz zwiększa się na skutek spowolnienia procesu reform.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Karpiński A. (1992): Zakres interwencji państwa we współczesnych gospodarkach rynkowych. Próba uogólnienia doświadczeń praktyki światowej. Wrocław -Warszawa-Kraków: Ossolineum.
  2. Kowalik T. (1994): Prywatyzacja jako proces społeczny. [w:] Jakóbik W. (red.): Kontynuacja czy przełom? Dylematy transformacji ustrojowej. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, Fundacja im. Friedricha Eberta.
  3. Krajewska A. (1994): Opodatkowanie sektora publicznego i prywatnego w Polsce. "Gospodarka Narodowa" nr 7-8.
  4. Kwiatkowska W. (1993): Indeksacja dochodów. Problemy teorii i polityki. "Acta Universitatis Lodziensis". Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  5. OECD 1994; OECD Przegląd Gospodarczy. Polska 1994. Warszawa: Urząd Rady Ministrów, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
  6. Okólski M. (1994): Między państwem a rynkiem. Dylematy polityki gospodarczej Polski. Warszawa: PWN.
  7. Wilczyński W. (1991): Od gospodarki scentralizowanej do gospodarki rynkowej (Polska 1990-1991). Dylematy, przeszkody, rozwiązania. Poznań: PTE.
  8. Wilczyński W. (1992): Trudny powrót Polski do gospodarki rynkowej (warunki przezwyciężenia zapaści gospodarczej). [w:] Dymarski W. (red.): Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego. Warszawa-Poznań: PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu