BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzybek Sergiusz
Tytuł
Nowy wymiar w strategii produktowej przedsiębiorstwa
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 951, s. 93-105, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie strategiczne, Strategia przedsiębiorstwa, Strategia produktu, Analiza strategiczna
Enterprise management, Strategic management, Corporation strategies, Product strategy, Strategic analysis
Abstrakt
Artykuł zawiera przegląd metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa. Autor omawia model produktu/rynku opracowany przez H.I. Ansoffa i jego kolejne modyfikacje i rozszerzenia: wielowymiarową analizę portfela produktowego przedsiębiorstwa oraz strategiczny model wielowymiarowej analizy produktów przedsiębiorstwa. Zdaniem autora, wielowymiarowa analiza strategiczna przedsiębiorstwa i jego produktów powinna stać się podstawowym narzędziem zarządzania biznesem, przyczyniającym się do powodzenia przedsiębiorstwa na rynku.

The article included methods of strategic analyse in a company. The author discussed model of product/market worked out by H.I. Ansoff and its modifications. Multidimensional strategic analyse of a company and its products should be basic instrument in business management. (M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackoff R.L.: Zarządzanie w małych dawkach. PWN, Warszawa 1993.
 2. Grzybek S.: Metoda podejmowania decyzji tynkowych. "Przegląd Organizacji" 8/1991.
 3. Grzybek S.: Strategiczna tablica rozwoju jako narzędzie identyfikacji pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Wyd. Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1999.
 4. Hamper R.J., Baugh L.S.: Strategic Market Planning. NTC Publishing Group, Lincolnwood, IL USA 1990.
 5. Kotler P.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Wyd. Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 6. Marchesnay M.: Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój. Wyd. Poltext, Warszawa 1994.
 7. Obłój K.: Strategia organizacji. PWE, Warszawa 1998.
 8. Obłój K.: Strategia sukcesu firmy. PWE, Warszawa 1993.
 9. Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1992.
 10. Rybicki J.M.: Wielowymiarowy model analizy portfelowej jako narzędzie formułowania strategii rynkowej przedsiębiorstwa. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 11. Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 12. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 1995.
 13. Supernat J.: Zarządzanie strategiczne. Pojęcia i koncepcje. Wyd. Kolonia Limited, Wrocławl998.
 14. Wawrzyniak B.: Polityka strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1989.
 15. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody. Pod red. R. Krupski, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 16. Zarządzanie. Teoria i praktyka. Pod red. A.K. Koźmiński, W., Piotrowski, PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu