BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Melanowski Zbigniew, Rudnicki Andrzej
Tytuł
Środki inżynierii ruchu jako narzędzie realizacji polityki komunikacyjnej miast na przykładzie Krakowa
Traffic Engineering Means as a Tool of Transportation Policy in Towns on Case of Cracow
Źródło
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Monografie (nr 2), 1996, z. 43, s. 245-258, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Transport, Komunikacja miejska, Polityka transportowa, Inżynieria ruchu drogowego, Ograniczenie natężenia ruchu, Zarządzanie miastem
Transport, Municipal transport, Transport policy, Traffic engineering, Traffic calming, City management
Uwagi
Zsfg., summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Przedstawiono genezę i istotę współczesnej polityki transportowej na obszarach zurbanizowanych. Omówiono charakterystyczne elementy polityki komunikacyjnej dla Krakowa: podział zadań przewozowych, politykę parkingową, cele rozwojowe poszczególnych podsystemów gałęziowych. Zarysowano na tym tle zadania inżynierii ruchu, uspokajanie ruchu w śródmieściu Krakowa. Podano zalecenia odnośnie środków uprzywilejowujących komunikację zbiorową w ruchu.

The genesis and essence of present transportation policy in urban area, including evolutions had been made in this field in last twenty years are given. Characteristical elements of transportation policy in Cracow, the division of freight tasks, parking policy, development aims of branch subsystems are described. The traffic engineering tasks in executing transportation aims of policy are outlined, the means of traffic claiming are specified, the essence of traffic claiming solutions in the city of Cracow and some experiences rwesulting from implementation of these solutions are presented. Some recomendations how to preference public transport services are given.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-9163
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu