BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waniowski Paweł
Tytuł
Badania marketingowe w przedsiębiorstwie w procesie ustalania cen nowych produktów
Marketing Research of the Business Concerning the Process of Setting Prices of New Products
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (2), 1995, nr 712, s. 71-77
Tytuł własny numeru
Problemy teorii i praktyki marketingu
Słowa kluczowe
Badania marketingowe, Ceny, Polityka cenowa, Elastyczność cenowa, Konkurencja cenowa, Monitoring sprzedaży, Popyt konsumpcyjny
Marketing research, Prices, Pricing policy, Price elasticity, Price competition, Sales monitoring, Consumption demand
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest badaniu popytu i cen konkurencji jako niezbędnego etapu w procesie ustalania cen nowych produktów. Omówiono problematykę testowania cen nowych produktów, cenową elastyczność popytu, analizowanie cen konkurencji.

Decisions concerning new product demand marketing research. The price constitutes one of the most essential factors creating a new product image. Marketing research must therefore include, in the first place, testing new product prices, analysis of price flexibility of demand for substitution and complementary products already existing on the market, as well as prices of the most important competitors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Delbès R., Teyssonière de Gramont E.: Etudes de marchè. Paris: Delmas 1991, s. 262.
  2. Duliniec E.: Postępowanie nabywców towarów konsumpcyjnych w krajach o gospodarce rynkowej. Warszawa: SGPiS 1986. "Monografie i Opracowania" nr 204.
  3. Jallais J., Orsoni J., Fady A.: Marketing de la distribution. Paris: Unibert Gestion 1987, s. 345.
  4. Karasiewicz G.: Cennik na inflację. "Zarządzanie" 1990 nr 10-11, s. 26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-8604
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu