BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarecki Wojciech
Tytuł
Kodeksy etyczne w krajach wysoko rozwiniętych
Ethical Codes in Higly Developed Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Mikroekonomii, 1999, nr 4, s. 19-27
Słowa kluczowe
Etyka biznesu, Etyka życia gospodarczego, Wartości i normy etyczne, Wartościowanie etyczne w gospodarce, Kraje wysoko rozwinięte
Business ethics, Ethics of economic life, Value and ethical norms, Ethical valuation in the economy, High-developed countries
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie kodeksów etycznych w krajach wysoko rozwiniętych. Autor omówił pojęcie i cele kodeksów etycznych oraz wyniki badań w USA i Europie Zachodniej nad istnieniem kodeksów w przedsiębiorstwach. Następnie wyróżnił trzy typy kodeksów etycznych: zawodowe, branżowe i przedsiębiorstw oraz wskazał na negatywne i pozytywne elementy dla instytucjonalizacji etyki w przedsiębiorstwie.

There are sentences in the article which describe the ethical codes in the fully developed countries. It is also about the introducing of those codes in the industrial life and about the problems conected with creature and rules which are contained in the codes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1429-2440
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu