BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalczyk Lucjan
Tytuł
Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu firmą
The Role of Organization Culture in Firm Management
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing (3), 1996, nr 731, s. 181-187, bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie firmą
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Kultura organizacji, Efektywność przedsiębiorstwa
Enterprise management, Corporate culture, Enterprise effectiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor omawia znaczenie i rolę kultury organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zwracając uwagę na niedocenianie tego aspektu w praktyce polskich firm i przedstawia własne sugestie zmierzające do zmiany tego stanu rzeczy.

The opinion that organizational culture is understimated by managing staff in Polish firms is the starting point of this paper. An influence of the organizational culture on satisfaction level of workers and customers of the firm and the need of developing the consciousness of this fact was pointed out. Results of the research of the organizational culture carried out in Poland, in the eighties were also quoted. The growing importance of the organizational culture should be considered during formulation and realization of a firm strategy. The need of considering the organizational culture factor as an element of the general firm condition was pointed out at the end of this paper and the author science to be useful here.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J.: Kultura organizacyjna przedsiębiorstw. Wrocław: Ossolineum 1988.
 2. Bratnicki M., Wyciślak M.: Klimat organizacyjny: pojęcie, mierzenie, badania i diagnoza. "Prakseologia" 1980 nr 4.
 3. Kostera M.: Kultura i kultura organizacyjna. "Przegląd Organizacji" 1989 nr 8.
 4. Kostera M.: Przedsiębiorstwo jako świątynia. "Organizacja i Kierowanie" 1995 nr 1.
 5. Kostera M.: Zarządzanie personelem. Warszawa: PWE 1994.
 6. Koźmiński A.K., Obłój K.: Zarys równowagi organizacyjnej. Warszawa: PWE 1989.
 7. Koźmiński A.K.: Zarządzanie: praktyka i teoria. "Organizacja i Kierowanie" 1994 nr 4.
 8. Nalewajko E., Pańków J., Stabińska K.: Badania kadry kierowniczej przedsiębiorstw w sytuacji zmiany - próba ujęcia kulturowego. "Organizacja i Kierowanie" 1990 nr 1-2.
 9. Sikorski Cz.: Badania kultury organizacyjnej kadry kierowniczej (I). "Przegląd Organizacji" 1988 nr 7.
 10. Sikorski Cz.: Badania kultury organizacyjnej kadry kierowniczej. Przedmiot identyfikacji (III). "Przegląd Organizacji" 1988 nr 9.
 11. Sikorski Cz.: Badanie kultury organizacyjnej. Kulturowe kryteria wartościowania działań (IV). "Przegląd Organizacji" 1988 nr 11.
 12. Sikorski Cz.: Badania nad kulturą organizacyjną kadry kierowniczej. Kierunki orientacji kulturowej (II). "Przegląd Organizacyjny" 1988 nr 8.
 13. Sikorski Cz.: Kierunki orientacji kulturowej pracowników instytucji. "Organizacja i Kierowanie" 1987 nr 1-4.
 14. Sikorski Cz.: Niektóre koncepcje i problemy metodologiczne w badaniach nad kulturą organizacyjną, "Organizacja i Kierowanie" 1989 nr 3-4.
 15. Sikorski Cz.: Ocena wynika: Badania kultury organizacyjnej kadry kierowniczej (V). "Przegląd Organizacji" 1988 nr 12.
 16. Sikorski Cz.: Sztuka kierowania. Szkice o kulturze organizacyjnej. Warszawa: IWZZ 1986.
 17. Stachowicz J.: Badania kultury zarządzania przedsiębiorstw przemysłowych na Śląsku. "Organizacja i Kierowanie" 1991 nr 4.
 18. Steinman H., Schreyögg G.: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady. Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej 1992.
 19. Stoner J.A.F., Wankel Ch.: Kierowanie. Warszawa: PWE 1992.
 20. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa. Praca zbiorowa pod red. S. Kiełczewskiego. Wrocław: AE 1992.
 21. Strategor: Zarządzanie firmą Warszawa: PWE 1995.
 22. Współczesne koncepcje zarządzania. Praca zbiorowa pod red. A. K. Koźmińskiego wyd. 2. Warszawa: PWN 1987.
 23. Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN 1995.
 24. Zielnicki K.K.: Przyszłość oparta na kulturze organizacyjnej. "Przegląd Organizacji" 1990 nr 8-9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-8604
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu