BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prusek Andrzej (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Koncepcja ekorozwoju na tle współczesnych funkcji gospodarczych i społecznych województwa nowosądeckiego
Concept of Ecodevelopment in the Context of Current Economic and Social Functions of Nowy Sącz Region
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1997, nr 485, s. 33-46
Słowa kluczowe
Strategia rozwoju regionalnego, Rozwój społeczno-gospodarczy, Ekorozwój, Region turystyczny, Ochrona środowiska, Polityka regionalna
Regional development strategy, Social economic development, Eco-development, Tourist region, Environmental protection, Regional policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przeanalizowano pojęcie ekorozwoju i jego implikacji dla polityki rozwoju regionalnego, precyzując cele ekorozwoju w województwie nowosądeckim. Przedstawiono dotychczasowe funkcje gospodarcze tego regionu i stan dostosowania ich do koncepcji ekorozwoju, a także jego najważniejsze problemy społeczno-gospodarcze.

The author aims at a strategic analysis of the justification for the adoption of the concept of ecodevelopment and attempts to achieve this on the basis of an analysis of its socio-economic functions. In the first part of the paper the author attempts to review the concept of ecodevelopment and its various implications for the policy of regional development, as well as to specify the aims of ecodevelopment in the region of Nowy Sącz. The paper also points out at the tasks resulting from the above for the country's regional policy and institutions implementing this policy. In the second part of the paper the author presents the economic functions of the Nowy Sącz. Province played thus far and assesses how well they are adjusted to the concept in question. The author presents also partial strategies related to the region's major socio-economic problems. The paper deals also with the legal and institutional conditions of implementation of ecodevelopment strategies in the Nowy Sącz region.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju POLSKA 2000 PLUS, praca zbiorowa pod red. J. Kołodziejskiego, t. I.
  2. Kozłowski S., Hipoteza ekorozwoju w warunkach transformacji systemowej [w:] Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju POLSKA 2000 PLUS, praca zbiorowa pod red. J. Kołodziejskiego, t. II, CUP, Warszawa 1995 r.
  3. Memoriał górski w sprawie problemów rozwoju gospodarczego i ich specyfiki w górskich regionach południowej Polski, w województwach: bielskim, jeleniogórskim, krośnieńskim, nowosądeckim, przemyskim i wałbrzyskim, Sejmiki i Urzędy Wojewódzkie zainteresowanych województw, DELTA 1994.
  4. Studium możliwości ożywienia gospodarczego województwa nowosądeckiego, Agencja Consultingowa MASTER, Kraków-Nowy Sącz 1995, praca zbiorowa pod kier. A. Pruska.
  5. Wysocka E., Koziński J., Przesłanki polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, "Samorząd Terytorialny" 1995, nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu