BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karpiel Łucja (Wydział Towaroznawstwa)
Tytuł
Zachodnioeuropejski system zapewnienia jakości a system obecnie funkcjonujący w Polsce
The West European Quality Assuring System and the System Currently Functioning in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1997, nr 494, s. 31-40, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Jakość, Zarządzanie jakością, Normy jakościowe, Normy ISO 9000, Certyfikat jakości
Quality, Quality management, Quality standards, ISO 9000, Certificate of quality
Uwagi
summ.
Abstrakt
Seria norm ISO 9000 jest międzynarodową normą ustanowioną w celu standaryzacji zarządzania jakością. Autorka omawia zasady wdrażania tych norm do Polskich Norm, przesłanki podjęcia prac nad systemem zarządzania jakością w przedsiębiorstwie i system zapewnienia jakości funkcjonujacy w Polsce.

In connection with the political and economic changes brought about in Poland in recent years, we are faced with the necessity of adjusting the domestic quality assuring system to the needs of the developing market economy and the requirements of the European Union. These new conditions require system changes - a total change of legal bases, functioning principles and statuses of individual units operating in the sphere of standardization, testing and certification. The carried out reform of these fields contains elements analogous to the experiences of the EU member-states. In order to meet the requirements of the present, several changes in the Polish legislation and the structure of general organs dealing with the problems of quality have been accomplished. First of all a block of five acts of April 3, 1993 has been passed, including standardization, testing and certification acts. Also Polish equivalents of the first edition of the ISO standards, series 9000 have been introduced. In the paper attention is brought to the current and perspective tasks concerning: -the legal systems as regards quality and, particularly, legal regulation of the responsibility for a product, -participation in standardization works on quality, -the problems of accreditation and certification. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Berdowski J., Organizacja i wdrażanie systemu badań i certyfikacji, II Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000, Szczyrk, wrzesień 1994.
  2. Berdowski J., Aktualny stan i perspektywy rozwoju certyfikacji systemów jakości w Polsce, Międzynarodowe Sympozjum Aplikacyjne ISO 9000 Forum, Warszawa 12-14 marca 1996.
  3. Biuletyn Informacyjny Polskie Forum ISO 9000, 1995, nr 6.
  4. Gałka J., Wdrażanie norm ISO 9000 w Polsce, Międzynarodowe Sympozjum Aplikacyjne ISO Forum, Warszawa, 12-14 marca 1996.
  5. Malinowski Z., Polski system badań i certyfikacji na drodze do uzyskania uznania w obszarze Unii Europejskiej, II Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000, Szczyrk, wrzesień 1994.
  6. Pietrzak J., Zaufanie a współpraca międzynarodowa, Międzynarodowe Sympozjum Aplikacyjne ISO 9000 Forum, Warszawa, 12-14 marca 1996.
  7. Schulze H.D., Zintegrowane systemy zarządzania, Międzynarodowe Sympozjum Aplikacyjne ISO 9000 Forum, Warszawa, 12-14 marca 1996.
  8. Skrzypek E., Wdrażanie systemów zapewnienia jakości - doświadczenia przedsiębiorstw, "Problemy Jakości" 1993, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu