BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cichoń Zofia (Wydział Towaroznawstwa)
Tytuł
Labeling na opakowaniach do żywności
Labeling on Foodstuff Packaging Materials
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1997, nr 487, s. 73-84, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Etykiety towarowe, Opakowalnictwo, Informacyjna funkcja opakowania, Kodeks oznaczania żywności FAO, Informacja konsumencka, Dyrektywy EWG
Labels, Packaging science, Information function of packaging, FAO code of food labeling, Consumer information, EEC directives
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono zakres pojęcia labelingu, uregulowania prawne w zakresie informacji o żywności, wymagania Unii Europejskiej w tym zakresie i informacje o znakowaniu towarów żywnościowych w Polsce w kontekście wymagań UE.

In the paper the author presents the essence of labeling, legal regulations as regards information about foodstuff, basic principles of labeling according to the requirements of the European Union, and basic information about the labeling of food products in Poland. It has been stated that the rules being in force in Poland conform to the rules that are in effect in the European Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baryłko-Pikielna N., Bezpieczeństwo i wartość odżywcza żywności: opinie konsumentów a opinie przedstawicieli nauki, "Przemysł Spożywczy" 1995, t. 49, nr 4.
 2. Cichoń M., Cichoń Z., Techniczno-organizacyjne problemy labelingu i przekazywania informacji na opakowaniach jednostkowych. Badania statutowe Nr 45/IT/8/94/S, Instytut Towaroznawstwa, AE, Kraków 1994.
 3. Czerni A., Świercz T., Prawo żywnościowe EWG, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1993.
 4. Dyrektywa Rady 79/112/EEC z 18 grudnia 1978 r. o ujednoliceniu przepisów odnoszących się do etykietowania, prezentacji oraz reklamy produktów żywnościowych przeznaczonych do sprzedaży ostatecznemu konsumentowi (OJ L 33 z 8 lutego 1979 r.), z poprawkami wniesio¬nymi dyrektywami: 86/197 (OJ L 144 z 29 maja 1986 r.), 86/395/EEC (OJ 1186 z 30 czerwca 1989 r.), 91/72 (OJ L 2 z 15 lutego 1991 r.), i 93/102 (OJ L 91 z 25 listopada 1993 r.).
 5. Ekspertyza PTTŻ, Stan i perspektywy polskiego prawa żywnościowego, Warszawa 1993.
 6. Lox F., Packaging and Ecology, PIRA International, Leatherhead UK, 1992.
 7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 lipca 1994 r. w sprawie znakowania środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych przeznaczonych do obrotu, Dziennik Ustaw nr 86 z 5 sierpnia 1994 r., poz. 402.
 8. Rutkowski A., System numeryczny a polska legislacja dodatków do żywności, "Przemysł Spożywczy" 1993, t. 47, nr 1.
 9. Shapiro R., Nutrition Labeling Handbook, Marcel Dekker, Inc. New York, Basel, Hong Kong 1995.
 10. Sikora T., Wymagane informacje na etykietach żywności, "Żywność, Technologia, Jakość" 1994, nr 1.
 11. Sikora T., Popek S., Znakowanie produktów spożywczych, "Przemysł Spożywczy" 1994, t. 48, nr 8.
 12. The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, Ed. by Wiley & Sons, New York, Toronto, Singapoore 1986.
 13. Tyszkiewicz S., Gwarancje prawdziwości deklaracji o stanie jakościowym żywności, "Przemysł Spożywczy" 1995, t. 49, nr 6.
 14. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 marca 1993 r. w sprawie wykazu substancji dodatkowych dozwolonych i zanieczyszczeń technicznych w środkach spożywczych i używkach, Monitor Polski nr 22 z 11 maja 1993, poz. 233.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu