BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antoszkiewicz Jan, Wojtczak Andrzej
Tytuł
Kierunki doskonalenia menedżerów w warunkach transformacji systemowej
Trends of Managers' Improvement under Condition of the System Transformation
Źródło
Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo, Ekonomia / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Filia w Rzeszowie, 1995, T. 18, s. 37-46
Słowa kluczowe
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Kształcenie menedżerów, Upodmiotowienie pracowników, Doradztwo personalne
Political and systemic transformations, Managers training, Empowerment of employees, Personnel consulting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Powodzenie prowadzonych w Polskiej gospodarce przekształceń systemowych zależy także od dobrego przygotowania kadry kierowniczej wszystkich szczebli, jej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Autorzy przedstawili potrzeby kadry menedżerskiej i zaproponowali kierunki jej kształcenia w trzech głównych sferach: kształcenie typu akademickiego, doskonalenie i konsulting, przedstawili także własną koncepcję tzw. koncepcję tandemów ("krąg profesjonalistów"), zwrócili uwagę na bariery głównie językowe i kulturowe w przygotowaniu dobrego konsultanta.

lmprovement of managers' work is one of the most important and difficult problems of modern times. The profession of a manager - unknown a hundred years ago - is today one of the key professions which influence in a crucial way the development of economy. Improvement of managers is a continuous process in capitalist countries where changeability of the situation and a strong competition require well prepared managers. In the transformation process the problem of managers' improvement becomes particularly important due to necessity of adaptation to different operation conditions of the social and economic macrosystem. The paper discusses three spheres of managers' education: a) training, b) improvement, c) consulting. Then it indicated the best ways to achieve a higher effectiveness of managers' education.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1233-412X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu